Tin tức

CHÚ THÍCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12: “NOEL ƯU ĐÃI”

21:PM 29/12/2016

 

      Hoạt động 1: Nạp thẻ trả thêm 50% Vàng

 • Thời gian hoạt động:  00:01 29/12/2016—23:59 2/1/2017
 • Phạm vi hoạt động: tất cả các máy chủ của <Naruto>
 • Nội dung hoạt động: nạp thẻ trong thời gian hoạt động diễn ra, có thể nhận được thêm 50% giá trị nạp.
 • Quy tắc hoạt động:   

1. Trong thời gian hoạt động, nạp thẻ sẽ nhận được thêm 50% giá trị nạp, nạp nhiều lần có thể nhận được giá trị thêm nhiều lần;

2. Giá trị nạp nhận thêm Vàng không tính vào điểm tích lũy Vàng của hệ thống VIP;

3. Hoạt động này không xung đột với nạp thẻ lần đầu máy chủ mới, có thể đồng thời nhận được cả hai giá trị nạp thêm!

Phát phần thưởng: Vàng nhận thêm sẽ gửi qua hộp thư, xin lưu ý nhận thư.

 

Hoạt động 2: Kho Báu

 • Thời gian hoạt động:  00:01 29/12/2016—23:59 2/1/2017
 • Phạm vi hoạt động: tất cả các máy chủ của <Naruto>
 • Nội dung hoạt động: Kho Báu có 2 cách chơi rút thăm may mắn và rút thăm Vàng, đồng  thời rút thăm nhận được điểm may mắn, khi điểm may mắn tích lũy đến số lượng nhất định có thể tiến hành rút thăm Bí Bảo.
 • Quy tắc hoạt động:

1. Rút thăm Vàng cần tiêu Vàng để tiến hành rút thăm, mỗi lần rút thăm có thể nhận được 1 điểm tích lũy, điểm tích lũy có thể dùng để đổi đạo cụ cực phẩm;

2. Rút thăm may mắn thông qua thời gian online nhận được cơ hội rút thăm miễn phí;

3. Điểm tích lũy có thể ở giao diện hoán đổi tiến hành đạo cụ hoán đổi, giải thưởng lớn sau cùng là đồng đội thần bí!

3. Khi hoạt động kết thúc điểm tích lũy thành 0.

 

Hoạt động 3: Tặng lễ

 • Thời gian hoạt động:  00:01 29/12/2016—23:59 2/1/2017
 • Phạm vi hoạt động: tất cả các máy chủ của <Naruto>
 • Quy tắc hoạt động:

1.  Trong thời gian hoạt động nạp 1 lần bất kỳ nhận “lễ bao Phúc” trị giá 500 Vàng.

2.  Trong thời gian hoạt động nạp 1 lần đạt mốc nhất định có thể kích hoạt nhận thưởng, mốc nạp 1 lần chia làm 4 loại , mỗi loại đều có lễ bao và lễ kim tương ứng nhận miễn phí.

Chú ý: Người chơi chỉ có thể chọn 1 trong 4 loại phần thưởng. Kích hoạt 1 trong những loại phần thưởng sẽ không thể nhận phần thưởng loại khác. Xin cẩn thận chọn lựa.

Ví dụ: Trong thời gian hoạt dộng 4 mốc nạp 1 lần là:

Mốc 1: 1000-4999 Nhận thêm 1000 vàng

Mốc 2: 5000-9999 Nhận thêm 5000 vàng

Mốc 3: 10000-19999 Nhận thêm 10000 vàng

Mốc 4: 20000-999999 Nhận thêm 20000 vàng

Sau khi Người chơi nhận 1 trong các mốc lễ bao, 3 mốc kia sẽ không thể nhận nữa, hoạt động kết thúc.

 

Hoạt động 4: Chuỗi event Noel – Noel ưu đãi

 • Thời gian hoạt động:  00:01 19/12/2016—23:59 02/01/2016
 • Phạm vi hoạt động: tất cả các máy chủ của <Naruto>
 • Quy tắc hoạt động:

1.  [Qũy Năm] tích lũy nạp đạt mức chỉ định mở quyền hạn mua, 4 loại quỹ mốc khác nhau chỉ có thể mở 1 loại. Note: Quỹ trả lễ vào mỗi ngày 00:30 phát qua thư

a. Quỹ Noel, trả lễ 150 Ngày  Giá 10000

b. Quỹ Noel, trả lễ 150 Ngày  Giá 20000

c. Quỹ Noel, trả lễ 150 Ngày  Giá 50000

d. Quỹ Noel, trả lễ 150 Ngày  Giá 100000

2. Trứng Vàng mỗi lần đập đều nhận mức Vàng hoặc Lễ Kim khác nhau.

3. [Trứng Vàng] Giá mỗi lần đập Trứng Vàng giá sẽ tăng dần, cách ngày 0h làm mới tiến độ hiện tại

4. [Người May Mắn] Mỗi rút thưởng 3 vòng, sẽ chọn 3 Người May Mắn từ trong người chơi đã đập qua trứng, thưởng 8888 Vàng, phát qua thư.

 

Hoạt động 5: Tsunade-Đặt Cược

 • Thời gian hoạt động:  00:01 29/12/2016—23:59 2/1/2017
 • Phạm vi hoạt động: tất cả các máy chủ của <Naruto>
 • Quy tắc hoạt động:

1. Mỗi ngày được 3 lần dự đoán miễn phí và 3 lần thứ sai miễn phí, cơ hội miễn phí sẽ làm mới vào 24h mỗi ngày;

2. Mỗi lần mua số lần dự đoán tốn 10 Vàng, mua số lần thứ sai tốn 100 Vàng;

3. Nếu số lần liên thắng thỏa mãn điều kiện nhận thưởng hộp liên thắng sẽ nhận hộp liên thắng tương ứng;

4. Bắt đầu dự đoán người chơi đoán điểm số bản thân lớn hay nhỏ hơn điểm số của Tsunade, bấm chọn tài hoặc xỉu;

5. Sau khi người chơi chiến thắng số liên thắng +1 tiến vào lần dự đoán sau;

6. Nếu người chơi thất bại có thể sử dụng số lần thứ sai để bảo toàn số liên thắng hiện tại,   trừ số lần dự đoán này khiêu chiến Tsunade lần nữa, sau khi người chơi bỏ lần liên thắng sẽ xóa bỏ số lần liên thắng;

7. Sau khi bỏ lần liên thắng này cần nhận hộp phần thưởng sau đó mới có thể tiến hành dự đoán lần sau;

8. Sau khi Người chơi đạt 100 liên thắng hoạt động sẽ kết thúc.

 

Hoạt động 6:Nhanh tay

 • Thời gian hoạt động:  00:01 29/12/2016—23:59 2/1/2017
 • Phạm vi hoạt động: tất cả các máy chủ của <Naruto>
 • Quy tắc hoạt động:
 • Miêu tả hoạt động: Trong event tiêu 1 Vàng/Lễ Kim nhận 1 điểm, đạt mốc chỉ định kích hoạt quyền mua item giảm giá;
 • Note:

1. Item lượng bán giới hạn, bán hết chấm dứt.

2. Mỗi item hạn lần mua/ nhận 1 lần

3. Item không thể dùng Lễ Kim mua

 

Hoạt động 7:Vui vẻ

 • Thời gian hoạt động:  00:01 29/12/2016—23:59 2/1/2017
 • Phạm vi hoạt động: tất cả các máy chủ của <Naruto>
 • Quy tắc hoạt động:

1. 10 Vàng= 1 điểm vui vẻ,mỗi ngày nhận thưởng 50 điểm vui vẻ

2. Tích lũy nạp thẻ nhận thưởng thêm điểm vui vẻ

3. Mở thưởng Vui Vẻ cần tiêu điểm vui vẻ

4. Thưởng nhận được trực tiếp vào túi.

 

Hoạt động 8: Giảm giá tranh mua         

 • Thời gian hoạt động: 00:01 29/12/2016—23:59 2/1/2017
 • Phạm vi hoạt động: tất cả các máy chủ của <Naruto>
 • Quy tắc hoạt động:

1. Trong thời gian hoạt động, người chơi tiêu Vàng hoặc Lễ Kim mua theo giá hiện tại đã giảm.

2. Lúc tổng số lượng sản phẩm bán hoặc lượng hạn mua cá nhân là 0, sẽ không thể mua.

 

Hoạt động 9: VIP hồi lễ

 • Thời gian hoạt động: 00:01 29/12/2016—23:59 2/1/2017
 • Phạm vi hoạt động: tất cả các máy chủ của <Naruto>
 • Quy tắc hoạt động:

1. Trong thời gian hoạt động, dựa theo cấp VIP của người chơi,  có thể thu mua tương ứng cấp đá kim cương VIP;

2. Các loại đá kim cương VIP trong thời gian hoạt động chỉ có thể mua 1 lần;

3. Sau khi mua thành công, mỗi ngày có thể nhận 1 lần thưởng hồi lễ đá kim cương VIP, 24h sau làm mới, mỗi viên đá kim cương đều có thể nhận 5 lần thưởng hồi lễ;

4. Sau khi kết thúc hoạt động, biểu tượng hoạt động lưu lại trong 5 ngày, nhưng đá kim cương VIP không thể mua, nhưng nếu còn lần nhận thưởng, người chơi hãy nhận kịp thời.

5. Sau khi biểu tượng hoạt động gỡ xuống, nếu vẫn chưa nhận thưởng hồi lễ đá kim cương VIP, sẽ không bồi thường.

 

Hoạt động 10: Tặng hồng lợi 
 

 • Thời gian hoạt động: 00:01 29/12/2016—23:59 2/1/2017
 • Phạm vi hoạt động: tất cả các máy chủ của <Naruto>
 • Quy tắc hoạt động:

1. Mỗi ngày tích lũy nạp hoặc tiêu phí đạt mức nhất định nhận phần thưởng tương ứng; 
2. Mỗi phần thưởng chỉ nhận 1 lần; 
3. Mỗi ngày 0h làm mới.  

 

Hoạt động 11: Đào Bảo

 • Thời gian hoạt động: 00:01 29/12/2016—23:59 2/1/2017
 • Phạm vi hoạt động: tất cả các máy chủ của <Naruto>
 • Quy tắc hoạt động:

1.Trong thời gian hoạt động, người chơi nạp thẻ tích lũy mức nạp.

2.Đạt mức nạp chỉ định tự động kích hoạt khoáng vàng.

3.Khoáng vàng chia thành 5 loại, mỗi loại tương ứng mức nạp và mức trả lễ khác nhau, 5 loại có thể kích hoạt cùng lúc.

4.Trả lễ của 5 loại khoáng đều liên tục 20 ngày, mỗi ngày 00:30 phát qua thư

Chú ý: Toàn bộ trả lễ đều ở sau khi event kết thúc ngày thứ 2 lúc 00:30 mới bắt đầu phát thư đầu tiên, chú ý nhận.

5. Trong thời gian event, nạp 1 lần đầu tiên thỏa điều kiện nhận thêm bảo tàng khoáng. Trong thời gian event, thống kê mức nạp của người chơi toàn server đến giải thưởng may mắn, mỗi nạp 1 vàng giải thưởng tăng 1 vàng, mỗi ngày 12:00, 18:00 và 22:00 rút ngẫu nhiên 3 người chơi may mắn trong người chơi nạp thẻ toàn server trả lễ Vàng.

Chú ý: Trước và sau 15 phút thời gian phát thưởng, giải thưởng tạm không làm mới nữa. Mỗi người chơi trong thời gian hoạt động chỉ có thể tham dự 1 lần giải thưởng may mắn trả lễ Vàng.

 

Hoạt động 12: Túi tiền Thanh Oa “Nhật tiến đấu kim”

 • Thời gian hoạt động:  00:01 29/12/2016—23:59 2/1/2017
 • Phạm vi hoạt động: tất cả các máy chủ của <Naruto>
 • Nội dung hoạt động: Trong thời gian hoạt động người chơi tiến hành nạp thẻ, sẽ nhận được Vàng trả lễ. Nạp càng nhiều, trả lễ càng phong phú.
 • Quy tắc hoạt động:

1.Mỗi ngày người chơi nạp thẻ với số Vàng tương ứng sẽ nhận được Vàng trả lễ, nạp Vàng càng nhiều, trả lễ càng phong phú;

2.Liên tục 5 ngày đều nạp thẻ, có thể nhận được thêm 20% tổng giá trị nạp;

3.Vàng trả lễ có thể nhận ở giao diện hoạt động vào ngày thứ 6 lúc hoạt động mở, xin lưu ý nhận thưởng;

4.Vàng tặng sẽ không được tính vào kinh nghiệm VIP và các hoạt động khác;

5.Không nạp liên tục 5 ngày sẽ không thể nhận thêm 20%;

6.Hoạt động hiển thị trong Túi tiền Thanh Oa.

 

Hoạt động 13: Nạp thẻ 1 lần lễ thượng lễ

 • Thời gian hoạt động:  00:01 29/12/2016—23:59 2/1/2017
 • Phạm vi hoạt động: tất cả các máy chủ của <Naruto>
 • Nội dung hoạt động: trong thời gian hoạt động diễn ra, không chỉ nhận được Vàng thêm, còn được Nhẫn Hồn, Bảo Thạch,…
 • Quy tắc hoạt động:

1.Trong thời gian hoạt động diễn ra, mức nạp thẻ 1 lần đạt mốc yêu cầu của hoạt động tương ứng có thể nhận phần thưởng.

2. Nạp thẻ 1 lần không thể nhận phần thưởng mức độ thấp hơn.

3. Lặp lại việc nạp thẻ 1 lần, có thể lặp lại nhận phần thưởng nạp thẻ 1 lần.

4. Phần thưởng sẽ phát qua hình thức Hộp Thư, mong người chơi chú ý nhận thư.

Thời gian phát thưởng: phát ngay lập tức.

 

Hoạt động 14: Đạo cụ cao cấp tích nạp tặng

 • Thời gian hoạt động:  00:01 29/12/2016—23:59 2/1/2017
 • Phạm vi hoạt động: tất cả các máy chủ của <Naruto>
 • Nội dung hoạt động:Trong thời gian hoạt động diễn ra, không chỉ nhận được Vàng thêm, tích lũy nạp thẻ đạt đến mức độ nhất định có thể nhận phần thưởng lớn.
 • Quy tắc hoạt động:

1. Phần thưởng hoạt động tích lũy nhận được, ví dụ: Người chơi A nạp 1000 Vàng trước, có thể nhận lễ bao một lần 1000 Vàng*1, tích lũy 1000 Vàng*1, sau đó người chơi A tiếp tục nạp đạt 10000 Vàng, có thể nhận lễ bao một lần 10000 Vàng*1, tích lũy lễ bao 5000 Vàng *1, tích lũy lễ bao 10000 Vàng*1.

2.Phần thưởng sẽ phát qua hình thức Hộp Thư, mong người chơi chú ý nhận thư.

Thời gian phát thưởng: phát ngay lập tức.

 

Tin tức khác