Tin tức

CHÚ THÍCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12 : " BĂNG TUYẾT KỲ DUYÊN "

18:PM 19/12/2016

Hoạt động 1: Nạp thẻ trả thêm 50% Vàng

 • Thời gian hoạt động:  00:01 19/12/2016—23:59 23/12/2016
 • Phạm vi hoạt động: tất cả các máy chủ của <Naruto>
 • Nội dung hoạt động: nạp thẻ trong thời gian hoạt động diễn ra, có thể nhận được thêm 50% giá trị nạp.
 • Quy tắc hoạt động:   

1. Trong thời gian hoạt động, nạp thẻ sẽ nhận được thêm 50% giá trị nạp, nạp nhiều lần có thể nhận được giá trị thêm nhiều lần;

2. Giá trị nạp nhận thêm Vàng không tính vào điểm tích lũy Vàng của hệ thống VIP;

3. Hoạt động này không xung đột với nạp thẻ lần đầu máy chủ mới, có thể đồng thời nhận được cả hai giá trị nạp thêm!

Phát phần thưởng: Vàng nhận thêm sẽ gửi qua hộp thư, xin lưu ý nhận thư.

Hoạt động 2: Kho Báu

 • Thời gian hoạt động:  00:01 19/12/2016—23:59 23/12/2016
 • Phạm vi hoạt động: tất cả các máy chủ của <Naruto>
 • Nội dung hoạt động: Kho Báu có 2 cách chơi rút thăm may mắn và rút thăm Vàng, đồng  thời rút thăm nhận được điểm may mắn, khi điểm may mắn tích lũy đến số lượng nhất định có thể tiến hành rút thăm Bí Bảo.
 • Quy tắc hoạt động:

1. Rút thăm Vàng cần tiêu Vàng để tiến hành rút thăm, mỗi lần rút thăm có thể nhận được 1 điểm tích lũy, điểm tích lũy có thể dùng để đổi đạo cụ cực phẩm;

2. Rút thăm may mắn thông qua thời gian online nhận được cơ hội rút thăm miễn phí;

3. Điểm tích lũy có thể ở giao diện hoán đổi tiến hành đạo cụ hoán đổi, giải thưởng lớn sau cùng là đồng đội thần bí!

3. Khi hoạt động kết thúc điểm tích lũy thành 0.

Hoạt động 3: Tặng lễ

 • Thời gian hoạt động:  00:01 19/12/2016—23:59 23/12/2016
 • Phạm vi hoạt động: tất cả các máy chủ của <Naruto>
 • Quy tắc hoạt động:

1. Trong thời gian hoạt động nạp 1 lần bất kỳ nhận “lễ bao Phúc” trị giá 500 Vàng.

2.Trong thời gian hoạt động nạp 1 lần đạt mốc nhất định có thể kích hoạt nhận thưởng, mốc nạp 1 lần chia làm 4 loại , mỗi loại đều có lễ bao và lễ kim tương ứng nhận miễn phí.

Chú ý: Người chơi chỉ có thể chọn 1 trong 4 loại phần thưởng. Kích hoạt 1 trong những loại phần thưởng sẽ không thể nhận phần thưởng loại khác. Xin cẩn thận chọn lựa.

Ví dụ: Trong thời gian hoạt dộng 4 mốc nạp 1 lần là:

Mốc 1: 1000-4999 Nhận thêm 1000 vàng

Mốc 2: 5000-9999 Nhận thêm 5000 vàng

Mốc 3: 10000-19999 Nhận thêm 10000 vàng

Mốc 4: 20000-999999 Nhận thêm 20000 vàng

Sau khi Người chơi nhận 1 trong các mốc lễ bao, 3 mốc kia sẽ không thể nhận nữa, hoạt động kết thúc.

Hoạt động 4: Chuỗi event Noel Vui vẻ - Đập Đôi

 • Thời gian hoạt động:  00:01 19/12/2016—23:59 02/01/2016
 • Phạm vi hoạt động: tất cả các máy chủ của <Naruto>
 • Quy tắc hoạt động:

1.Trong thời gian event tiến hành Đập Đôi, mỗi thành công tiêu trừ 1 đôi vật phẩm tương đồng nhận 200 Tim Noel

2.Tim Noel tham dự xếp hạng và đổi vật phẩm, tích lũy đạt lượng Tim Noel nhất định nhận thưởng danh hiệu tương ứng

3.Trong game tiêu 3000 Vàng tiến hành mở nhiều, sau khi mở nhận lượng nhất định Tim Noel (Mở nhiều chỉ có thể tiêu Vàng, nếu game đã bắt đầu sẽ không thể dùng mở nhiều)

4.Bấm làm mới sẽ làm mới game Đập Đôi thành trạng thái ban đầu

5.Nhiệm vụ hằng ngày trong game nhận Lễ Kim và Huy Chương Noel, 1 Huy Chương Noel thay thế Vàng miễn phí 1 lần game Đập Đôi, sau khi dùng hết Huy Chương Noel bấm 1 lần game sẽ tiêu 50 Vàng

6. Trong thời gian hoạt động nạp nhận Huy Chương Noel, có thể tích lũy

Hoạt động 5: Tsunade-Đặt Cược

 • Thời gian hoạt động:  00:01 19/12/2016—23:59 23/12/2016
 • Phạm vi hoạt động: tất cả các máy chủ của <Naruto>
 • Quy tắc hoạt động:

1. Mỗi ngày được 3 lần dự đoán miễn phí và 3 lần thứ sai miễn phí, cơ hội miễn phí sẽ làm mới vào 24h mỗi ngày;

2. Mỗi lần mua số lần dự đoán tốn 10 Vàng, mua số lần thứ sai tốn 100 Vàng;

3. Nếu số lần liên thắng thỏa mãn điều kiện nhận thưởng hộp liên thắng sẽ nhận hộp liên thắng tương ứng;

4. Bắt đầu dự đoán người chơi đoán điểm số bản thân lớn hay nhỏ hơn điểm số của Tsunade, bấm chọn tài hoặc xỉu;

5. Sau khi người chơi chiến thắng số liên thắng +1 tiến vào lần dự đoán sau;

6. Nếu người chơi thất bại có thể sử dụng số lần thứ sai để bảo toàn số liên thắng hiện tại,   trừ số lần dự đoán này khiêu chiến Tsunade lần nữa, sau khi người chơi bỏ lần liên thắng sẽ xóa bỏ số lần liên thắng;

7. Sau khi bỏ lần liên thắng này cần nhận hộp phần thưởng sau đó mới có thể tiến hành dự đoán lần sau;

8. Sau khi Người chơi đạt 100 liên thắng hoạt động sẽ kết thúc.

Hoạt động 6:Nhanh tay

 • Thời gian hoạt động:   00:01 19/12/2016—23:59 23/12/2016 
 • Phạm vi hoạt động: tất cả các máy chủ của <Naruto>
 • Quy tắc hoạt động:

Miêu tả hoạt động: Trong event tiêu 1 Vàng/Lễ Kim nhận 1 điểm, đạt mốc chỉ định kích hoạt quyền mua item giảm giá;

Note:

1. Item lượng bán giới hạn, bán hết chấm dứt.

2. Mỗi item hạn lần mua/ nhận 1 lần

3. Item không thể dùng Lễ Kim mua

Hoạt động 7:Vui vẻ

 • Thời gian hoạt động:   00:01 19/12/2016—23:59 23/12/2016 
 • Phạm vi hoạt động: tất cả các máy chủ của <Naruto>
 • Quy tắc hoạt động:

1.10 Vàng= 1 điểm vui vẻ,mỗi ngày nhận thưởng 50 điểm vui vẻ

2.Tích lũy nạp thẻ nhận thưởng thêm điểm vui vẻ

3. Mở thưởng Vui Vẻ cần tiêu điểm vui vẻ

4.Thưởng nhận được trực tiếp vào túi.

Hoạt động 8: Giảm giá tranh mua         

 • Thời gian hoạt động: 00:01 19/12/2016—23:59 23/12/2016
 • Phạm vi hoạt động: tất cả các máy chủ của <Naruto>
 • Quy tắc hoạt động:

1. Trong thời gian hoạt động, người chơi tiêu Vàng hoặc Lễ Kim mua theo giá hiện tại đã giảm.

2.  Lúc tổng số lượng sản phẩm bán hoặc lượng hạn mua cá nhân là 0, sẽ không thể mua.

Hoạt động 9: VIP hồi lễ

 • Thời gian hoạt động:  00:01 19/12/2016—23:59 23/12/2016 
 • Phạm vi hoạt động: tất cả các máy chủ của <Naruto>
 • Quy tắc hoạt động:

1.Trong thời gian hoạt động, dựa theo cấp VIP của người chơi,  có thể thu mua tương ứng cấp đá kim cương VIP;

2.Các loại đá kim cương VIP trong thời gian hoạt động chỉ có thể mua 1 lần;

3.Sau khi mua thành công, mỗi ngày có thể nhận 1 lần thưởng hồi lễ đá kim cương VIP, 24h sau làm mới, mỗi viên đá kim cương đều có thể nhận 5 lần thưởng hồi lễ;

4.Sau khi kết thúc hoạt động, biểu tượng hoạt động lưu lại trong 5 ngày, nhưng đá kim cương VIP không thể mua, nhưng nếu còn lần nhận thưởng, người chơi hãy nhận kịp thời.

5.Sau khi biểu tượng hoạt động gỡ xuống, nếu vẫn chưa nhận thưởng hồi lễ đá kim cương VIP, sẽ không bồi thường.

Hoạt động 10: Tặng hồng lợi 

 

 • Thời gian hoạt động:  00:01 19/12/2016—23:59 23/12/2016 
 • Phạm vi hoạt động: tất cả các máy chủ của <Naruto>
 • Quy tắc hoạt động:

1. Mỗi ngày tích lũy nạp hoặc tiêu phí đạt mức nhất định nhận phần thưởng tương ứng; 
2. Mỗi phần thưởng chỉ nhận 1 lần; 
3. Mỗi ngày 0h làm mới.  

Hoạt động 11: Thần binh bảo giám

 • Thời gian hoạt động:  00:01 19/12/2016—23:59 28/12/2016 
 • Phạm vi hoạt động: tất cả các máy chủ của <Naruto>
 • Ưu đãi đặc biệt: Duy trì ưu đãi giảm còn 80% số mảnh yêu cầu đổi tất cả trang bị cam.

Chú thích hoạt động: Trang bị cam không thể thông qua đánh quái, hoặc phần thưởng nhiệm vụ trực tiếp có được. Người chơi có thể ở trong thời gian hoạt động, thông qua “Tàng Bảo Các” nhận mảnh trang bị, ở giao diện “Thần binh các” đổi trang bị cam cấp cao.

 • Quy tắc hoạt động:

1.      Hoạt động duy trì 10 ngày;

2.      Mỗi ngày người chơi có 3 lần miễn phí rút thăm;

3.      Thông qua tiêu Vàng (Lễ Kim) có thể rút thăm ở tàng bảo các;

4.      Đổi trang bị hạn chế số lần;

5.      Nếu mảnh không đủ để đổi trang bị, có thể dùng Vàng bù;

6.      Hoạt động kết thúc, mảnh vỡ còn sẽ không lưu lại, mong người chơi kịp thời hoán đổi.

Hoạt động 12: Event mới- Xổ Số

 • Thời gian hoạt động:  00:01 19/12/2016—23:59 28/12/2016 
 • Phạm vi hoạt động: tất cả các máy chủ của <Naruto>
 • Quy tắc hoạt động:

1.     Mỗi ngày 00:00-23:00 tiến hành cược, Sau 23:00 tạm dừng cược, 23:30 công bố kết quả trúng thưởng và phát thưởng người trúng (phát qua thư), 00:00 Vào kỳ mới, update số liệu mở thưởng kỳ trước và làm mới chọn số.

2.     Cược số cần tiêu cơ hội cược, cược thành công tự động thêm 100 Vàng vào giải thưởng (Giải thưởng mỗi 5 phút làm mới 1 lần)

3.     Cơ hội chọn số khóa với LB giá trị, người chơi nhận LB giá trị, đồng thời nhận 1 lần chọn số

4.     Cơ hội chọn số và thượng hạn chọn số tăng khi nạp đều vào 0h mỗi ngày làm mới thành số liệu ban đầu, kịp thời sử dụng.

5.     Số trúng thưởng bị cược nhiều lần, sẽ chia đều phần thưởng Vàng, mức thưởng cao nhất của 1 số không quá 10000 Vàng.

Hoạt động 13: Túi tiền Thanh Oa “Nhật tiến đấu kim”

 • Thời gian hoạt động:   00:01 19/12/2016—23:59 23/12/2016 
 • Phạm vi hoạt động: tất cả các máy chủ của <Naruto>
 • Nội dung hoạt động: Trong thời gian hoạt động người chơi tiến hành nạp thẻ, sẽ nhận được Vàng trả lễ. Nạp càng nhiều, trả lễ càng phong phú.
 • Quy tắc hoạt động:

1.Mỗi ngày người chơi nạp thẻ với số Vàng tương ứng sẽ nhận được Vàng trả lễ, nạp Vàng càng nhiều, trả lễ càng phong phú;

2.Liên tục 5 ngày đều nạp thẻ, có thể nhận được thêm 20% tổng giá trị nạp;

3.Vàng trả lễ có thể nhận ở giao diện hoạt động vào ngày thứ 6 lúc hoạt động mở, xin lưu ý nhận thưởng;

4.Vàng tặng sẽ không được tính vào kinh nghiệm VIP và các hoạt động khác;

5.Không nạp liên tục 5 ngày sẽ không thể nhận thêm 20%;

6.Hoạt động hiển thị trong Túi tiền Thanh Oa.

Hoạt động 14: Nạp thẻ 1 lần lễ thượng lễ

 • Thời gian hoạt động:   00:01 19/12/2016—23:59 23/12/2016 
 • Phạm vi hoạt động: tất cả các máy chủ của <Naruto>
 • Nội dung hoạt động: trong thời gian hoạt động diễn ra, không chỉ nhận được Vàng thêm, còn được Nhẫn Hồn, Bảo Thạch,…
 • Quy tắc hoạt động:

1.Trong thời gian hoạt động diễn ra, mức nạp thẻ 1 lần đạt mốc yêu cầu của hoạt động tương ứng có thể nhận phần thưởng.

2. Nạp thẻ 1 lần không thể nhận phần thưởng mức độ thấp hơn.

3. Lặp lại việc nạp thẻ 1 lần, có thể lặp lại nhận phần thưởng nạp thẻ 1 lần.

4. Phần thưởng sẽ phát qua hình thức Hộp Thư, mong người chơi chú ý nhận thư.

Thời gian phát thưởng: phát ngay lập tức.

Hoạt động 15: Đạo cụ cao cấp tích nạp tặng

 • Thời gian hoạt động:   00:01 19/12/2016—23:59 23/12/2016 
 • Phạm vi hoạt động: tất cả các máy chủ của <Naruto>
 • Nội dung hoạt động:Trong thời gian hoạt động diễn ra, không chỉ nhận được Vàng thêm, tích lũy nạp thẻ đạt đến mức độ nhất định có thể nhận phần thưởng lớn.
 • Quy tắc hoạt động:

1. Phần thưởng hoạt động tích lũy nhận được, ví dụ: Người chơi A nạp 1000 Vàng trước, có thể nhận lễ bao một lần 1000 Vàng*1, tích lũy 1000 Vàng*1, sau đó người chơi A tiếp tục nạp đạt 10000 Vàng, có thể nhận lễ bao một lần 10000 Vàng*1, tích lũy lễ bao 5000 Vàng *1, tích lũy lễ bao 10000 Vàng*1.

2.Phần thưởng sẽ phát qua hình thức Hộp Thư, mong người chơi chú ý nhận thư.

Thời gian phát thưởng: phát ngay lập tức.

Tin tức khác