Tin tức

CHÚ THÍCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 1: “LÀNG LÁ DU HỘI"

17:PM 09/01/2017

 

 

Hoạt động 1: Nạp thẻ trả thêm 50% Vàng

 • Thời gian hoạt động:  00:01 08/1/2017—23:59 12/1/2017
 • Phạm vi hoạt động: tất cả các máy chủ của <Naruto>
 • Nội dung hoạt động: nạp thẻ trong thời gian hoạt động diễn ra, có thể nhận được thêm 50% giá trị nạp.
 • Quy tắc hoạt động:   

1. Trong thời gian hoạt động, nạp thẻ sẽ nhận được thêm 50% giá trị nạp, nạp nhiều lần có thể nhận được giá trị thêm nhiều lần;

2. Giá trị nạp nhận thêm Vàng không tính vào điểm tích lũy Vàng của hệ thống VIP;

3. Hoạt động này không xung đột với nạp thẻ lần đầu máy chủ mới, có thể đồng thời nhận được cả hai giá trị nạp thêm!

Phát phần thưởng: Vàng nhận thêm sẽ gửi qua hộp thư, xin lưu ý nhận thư

 

Hoạt động 2: Tặng lễ

 • Thời gian hoạt động:  00:01 08/1/2017—23:59 12/1/2017
 • Phạm vi hoạt động: tất cả các máy chủ của <Naruto>
 • Quy tắc hoạt động:

1. Trong thời gian hoạt động nạp 1 lần bất kỳ nhận “lễ bao Phúc” trị giá 500 Vàng.

2. Trong thời gian hoạt động nạp 1 lần đạt mốc nhất định có thể kích hoạt nhận thưởng, mốc nạp 1 lần chia làm 4 loại , mỗi loại đều có lễ bao và lễ kim tương ứng nhận miễn phí.

Chú ý: Người chơi chỉ có thể chọn 1 trong 4 loại phần thưởng. Kích hoạt 1 trong những loại phần thưởng sẽ không thể nhận phần thưởng loại khác. Xin cẩn thận chọn lựa.

Ví dụ: Trong thời gian hoạt dộng 4 mốc nạp 1 lần là:

Mốc 1: 1000-4999 Nhận thêm 1000 vàng

Mốc 2: 5000-9999 Nhận thêm 5000 vàng

Mốc 3: 10000-19999 Nhận thêm 10000 vàng

Mốc 4: 20000-999999 Nhận thêm 20000 vàng

Sau khi Người chơi nhận 1 trong các mốc lễ bao, 3 mốc kia sẽ không thể nhận nữa, hoạt động kết thúc.

 

Hoạt động 3: Tsunade-Đặt Cược
 

 • Thời gian hoạt động:  00:01 08/1/2017—23:59 12/1/2017
 • Phạm vi hoạt động: tất cả các máy chủ của <Naruto>
 • Quy tắc hoạt động:

1. Mỗi ngày được 3 lần dự đoán miễn phí và 3 lần thứ sai miễn phí, cơ hội miễn phí sẽ làm mới vào 24h mỗi ngày;

2. Mỗi lần mua số lần dự đoán tốn 10 Vàng, mua số lần thứ sai tốn 100 Vàng;

3. Nếu số lần liên thắng thỏa mãn điều kiện nhận thưởng hộp liên thắng sẽ nhận hộp liên thắng tương ứng;

4. Bắt đầu dự đoán người chơi đoán điểm số bản thân lớn hay nhỏ hơn điểm số của Tsunade, bấm chọn tài hoặc xỉu;

5. Sau khi người chơi chiến thắng số liên thắng +1 tiến vào lần dự đoán sau;

6. Nếu người chơi thất bại có thể sử dụng số lần thứ sai để bảo toàn số liên thắng hiện tại,   trừ số lần dự đoán này khiêu chiến Tsunade lần nữa, sau khi người chơi bỏ lần liên thắng sẽ xóa bỏ số lần liên thắng;

7. Sau khi bỏ lần liên thắng này cần nhận hộp phần thưởng sau đó mới có thể tiến hành dự đoán lần sau;

8. Sau khi Người chơi đạt 100 liên thắng hoạt động sẽ kết thúc.

 

Hoạt động 4:Nhanh tay

 • Thời gian hoạt động:  00:01 08/1/2017—23:59 12/1/2017
 • Phạm vi hoạt động: tất cả các máy chủ của <Naruto>
 • Quy tắc hoạt động:
 • Miêu tả hoạt động: Trong event tiêu 1 Vàng/Lễ Kim nhận 1 điểm, đạt mốc chỉ định kích hoạt quyền mua item giảm giá;
 • Note:

1. Item lượng bán giới hạn, bán hết chấm dứt.

2. Mỗi item hạn lần mua/ nhận 1 lần

3. Item không thể dùng Lễ Kim mua

 

Hoạt động 5:Vui vẻ

 • Thời gian hoạt động:  00:01 08/1/2017—23:59 12/1/2017
 • Phạm vi hoạt động: tất cả các máy chủ của <Naruto>
 • Quy tắc hoạt động:

1. 10 Vàng= 1 điểm vui vẻ,mỗi ngày nhận thưởng 50 điểm vui vẻ

2. Tích lũy nạp thẻ nhận thưởng thêm điểm vui vẻ

3. Mở thưởng Vui Vẻ cần tiêu điểm vui vẻ

4. Thưởng nhận được trực tiếp vào túi.

 

Hoạt động 6: Giảm giá tranh mua         

 • Thời gian hoạt động: 00:01 08/1/2017—23:59 12/1/2017
 • Phạm vi hoạt động: tất cả các máy chủ của <Naruto>
 • Quy tắc hoạt động:

1. Trong thời gian hoạt động, người chơi tiêu Vàng hoặc Lễ Kim mua theo giá hiện tại đã giảm.

2. Lúc tổng số lượng sản phẩm bán hoặc lượng hạn mua cá nhân là 0, sẽ không thể mua.

 

Hoạt động 7: VIP hồi lễ

 • Thời gian hoạt động: 00:01 08/1/2017—23:59 12/1/2017
 • Phạm vi hoạt động: tất cả các máy chủ của <Naruto>
 • Quy tắc hoạt động:

1. Trong thời gian hoạt động, dựa theo cấp VIP của người chơi,  có thể thu mua tương ứng cấp đá kim cương VIP;

2. Các loại đá kim cương VIP trong thời gian hoạt động chỉ có thể mua 1 lần;

3. Sau khi mua thành công, mỗi ngày có thể nhận 1 lần thưởng hồi lễ đá kim cương VIP, 24h sau làm mới, mỗi viên đá kim cương đều có thể nhận 5 lần thưởng hồi lễ;

4. Sau khi kết thúc hoạt động, biểu tượng hoạt động lưu lại trong 5 ngày, nhưng đá kim cương VIP không thể mua, nhưng nếu còn lần nhận thưởng, người chơi hãy nhận kịp thời.

5. Sau khi biểu tượng hoạt động gỡ xuống, nếu vẫn chưa nhận thưởng hồi lễ đá kim cương VIP, sẽ không bồi thường.

 

Hoạt động 8: Tặng hồng lợi 
 

 • Thời gian hoạt động: 00:01 08/1/2017—23:59 12/1/2017
 • Phạm vi hoạt động: tất cả các máy chủ của <Naruto>
 • Quy tắc hoạt động:

1. Mỗi ngày tích lũy nạp hoặc tiêu phí đạt mức nhất định nhận phần thưởng tương ứng; 
2. Mỗi phần thưởng chỉ nhận 1 lần; 
3. Mỗi ngày 0h làm mới.  

 

Hoạt động 9: Đặc Giá Mỗi Ngày  Đạo cụ ưu đãi

 • Thời gian hoạt động:  00:01 08/1/2017—23:59 27/1/2017
 • Phạm vi hoạt động: tất cả các máy chủ của <Naruto>
 • Quy tắc hoạt động:

1. Trong thời gian event, mỗi ngày nạp đạt mức chỉ định, miễn phí nhận thưởng.

2. Phần thưởng miễn phí toàn Server hạn lượng, nạp trước nhận trước, sau khi số lượng toàn Server còn 0, không thể nhận nữa.

3. Mỗi ngày 0h làm mới thưởng miễn phí và yêu cầu nạp.

4. Mỗi nhận thành công 1 lần thưởng miễn phí, sẽ tích lũy 1 lần tham dự cá nhân, lần tham dự cá nhân đạt yêu cầu chỉ định nhận thưởng lễ bao thêm.

 

Hoạt động 10:Quay số

 • Thời gian hoạt động:  00:01 08/1/2017—23:59 12/1/2017
 • Phạm vi hoạt động: tất cả các máy chủ của <Naruto>
 • Quy tắc hoạt động:

1. Tích lũy nạp lượng Vàng đạt yêu cầu kích hoạt Quay Số.

2. Sau khi kích hoạt Quay Số, mỗi lần quay đều cần tiêu Vàng, sau khi kết thúc Quay Số, sẽ nhận Vàng trả lễ;

3. Quay Số có số lần hạn chế, sau khi dùng xong số lần không thể tham dự Quay Số nhận Vàng trả lễ.

 

Hoạt động 11: Chợ Thần Bí

 • Thời gian hoạt động:  00:01 08/1/2017—23:59 12/1/2017
 • Phạm vi hoạt động: tất cả các máy chủ của <Naruto>
 • Quy tắc hoạt động:

1. Trong thời gian event, người chơi ở Chợ Thần bí mua các loại vật phẩm.

2. Trong Chợ Thần Bí có 5 loại shop, phân biệt gồm Shop Ninja, Shop Pet, Shop trang bị, Shop trang sức và Shop đạo cụ, mỗi shop đều bán loại vật phẩm tương ứng.

3. Người chơi có thể bấm làm mới toàn bộ shop để làm mới vật phẩm mỗi shop (Tiêu 200 Vàng hoặc mỗi 6h nhận 1 lần miễn phí làm mới), cũng có thể làm mới vật phẩm shop chỉ định (Tiêu 50 Vàng).

4. Toàn bộ vật phẩm trong shop có thể làm mới giá (Tiêu 200 Vàng), giá sau khi làm mới ngẫu nhiên thay đổi, nhưng tuyệt đối không cao hơn giá cũ.

5. Vàng tiêu ở Chợ Thần Bí làm mới Shop, mua vật phẩm chuyển thành tích điểm (100 Vàng= 1 điểm), ở shop tích điểm tiêu tích điểm đổi các loại vật phẩm.

6. Event này không thể dùng lễ kim

7. Ninja đã có không thể mua nữa.

 

Hoạt động 12: Túi tiền Thanh Oa “Nhật tiến đấu kim”

 • Thời gian hoạt động:  00:01 08/1/2017—23:59 12/1/2017
 • Phạm vi hoạt động: tất cả các máy chủ của <Naruto>
 • Nội dung hoạt động: Trong thời gian hoạt động người chơi tiến hành nạp thẻ, sẽ nhận được Vàng trả lễ. Nạp càng nhiều, trả lễ càng phong phú.
 • Quy tắc hoạt động:

1.Mỗi ngày người chơi nạp thẻ với số Vàng tương ứng sẽ nhận được Vàng trả lễ, nạp Vàng càng nhiều, trả lễ càng phong phú;

2.Liên tục 5 ngày đều nạp thẻ, có thể nhận được thêm 20% tổng giá trị nạp;

3.Vàng trả lễ có thể nhận ở giao diện hoạt động vào ngày thứ 6 lúc hoạt động mở, xin lưu ý nhận thưởng;

4.Vàng tặng sẽ không được tính vào kinh nghiệm VIP và các hoạt động khác;

5.Không nạp liên tục 5 ngày sẽ không thể nhận thêm 20%;

6.Hoạt động hiển thị trong Túi tiền Thanh Oa.

 

Hoạt động 13: Nạp thẻ 1 lần lễ thượng lễ

 • Thời gian hoạt động:  00:01 08/1/2017—23:59 12/1/2017
 • Phạm vi hoạt động: tất cả các máy chủ của <Naruto>
 • Nội dung hoạt động: trong thời gian hoạt động diễn ra, không chỉ nhận được Vàng thêm, còn được Nhẫn Hồn, Bảo Thạch,…
 • Quy tắc hoạt động:

1.Trong thời gian hoạt động diễn ra, mức nạp thẻ 1 lần đạt mốc yêu cầu của hoạt động tương ứng có thể nhận phần thưởng.

2. Nạp thẻ 1 lần không thể nhận phần thưởng mức độ thấp hơn.

3. Lặp lại việc nạp thẻ 1 lần, có thể lặp lại nhận phần thưởng nạp thẻ 1 lần.

4. Phần thưởng sẽ phát qua hình thức Hộp Thư, mong người chơi chú ý nhận thư.

Thời gian phát thưởng: phát ngay lập tức.

 

Hoạt động 14: Đạo cụ cao cấp tích nạp tặng

 • Thời gian hoạt động:  00:01 08/1/2017—23:59 12/1/2017
 • Phạm vi hoạt động: tất cả các máy chủ của <Naruto>
 • Nội dung hoạt động:Trong thời gian hoạt động diễn ra, không chỉ nhận được Vàng thêm, tích lũy nạp thẻ đạt đến mức độ nhất định có thể nhận phần thưởng lớn.
 • Quy tắc hoạt động:

1. Phần thưởng hoạt động tích lũy nhận được, ví dụ: Người chơi A nạp 1000 Vàng trước, có thể nhận lễ bao một lần 1000 Vàng*1, tích lũy 1000 Vàng*1, sau đó người chơi A tiếp tục nạp đạt 10000 Vàng, có thể nhận lễ bao một lần 10000 Vàng*1, tích lũy lễ bao 5000 Vàng *1, tích lũy lễ bao 10000 Vàng*1.

2.Phần thưởng sẽ phát qua hình thức Hộp Thư, mong người chơi chú ý nhận thư.

Thời gian phát thưởng: phát ngay lập tức.

 

 

Tin tức khác