Tin tức

HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG THÁNG 12: “CÁNH THIÊN SỨ”

20:PM 04/12/2017

                Hoạt động 1: Nạp thẻ trả thêm 50% Vàng

 • Thời gian hoạt động:  00:01 4/12/2017—23:59 8/12/2017
 • Phạm vi hoạt động: tất cả các máy chủ của <Naruto>
 • Nội dung hoạt động: nạp thẻ trong thời gian hoạt động diễn ra, có thể nhận được thêm 50% giá trị nạp.
 • Quy tắc hoạt động:

1. Trong thời gian hoạt động, nạp thẻ sẽ nhận được thêm 50% giá trị nạp, nạp nhiều lần có thể nhận được giá trị thêm nhiều lần;

2. Giá trị nạp nhận thêm Vàng không tính vào điểm tích lũy Vàng của hệ thống VIP;

3. Hoạt động này không xung đột với nạp thẻ lần đầu máy chủ mới, có thể đồng thời nhận được cả hai giá trị nạp thêm!

Phát phần thưởng: Vàng nhận thêm sẽ gửi qua hộp thư, xin lưu ý nhận thư.

Hoạt động 2: VIP hồi lễ

 • Thời gian hoạt động: 00:01 4/12/2017—23:59 8/12/2017
 • Phạm vi hoạt động: tất cả các máy chủ của <Naruto>
 • Quy tắc hoạt động:

1. Trong thời gian hoạt động, dựa theo cấp VIP của người chơi,  có thể thu mua tương ứng cấp đá kim cương VIP;

2. Các loại đá kim cương VIP trong thời gian hoạt động chỉ có thể mua 1 lần;

3. Sau khi mua thành công, mỗi ngày có thể nhận 1 lần thưởng hồi lễ đá kim cương VIP, 24h sau làm mới, mỗi viên đá kim cương đều có thể nhận 5 lần thưởng hồi lễ;

4. Sau khi kết thúc hoạt động, biểu tượng hoạt động lưu lại trong 5 ngày, nhưng đá kim cương VIP không thể mua, nhưng nếu còn lần nhận thưởng, người chơi hãy nhận kịp thời.

5. Sau khi biểu tượng hoạt động gỡ xuống, nếu vẫn chưa nhận thưởng hồi lễ đá kim cương VIP, sẽ không bồi thường.

 

Hoạt động 3:Vui vẻ

 • Thời gian hoạt động:  00:01 4/12/2017—23:59 8/12/2017
 • Phạm vi hoạt động: tất cả các máy chủ của <Naruto>
 • Quy tắc hoạt động:

1. 10 Vàng= 1 điểm vui vẻ,mỗi ngày nhận thưởng 50 điểm vui vẻ

2. Tích lũy nạp thẻ nhận thưởng thêm điểm vui vẻ

3. Mở thưởng Vui Vẻ cần tiêu điểm vui vẻ

4. Thưởng nhận được trực tiếp vào túi.

 

Hoạt động 4:Mua theo nhóm

 • Thời gian hoạt động:  00:01 4/12/2017—23:59 8/12/2017
 • Phạm vi hoạt động: tất cả các máy chủ của <Naruto>
 • Nội dung hoạt động:

Báo danh:

Trong giờ báo danh toàn sv toàn bộ người chơi có thể báo danh, số người báo danh càng nhiều vật phẩm càng rẻ;

Lúc vật phẩm đạt giá thấp nhất sẽ không giảm nữa;

Ghi chú: Báo danh cần Vàng hoặc Lễ Kim đủ mua vật phẩm mua chung hiện tại, sau khi báo danh thành công sẽ không trừ Vàng hoặc Lễ Kim, chỉ tính tư cách báo danh.

Mua:

Người chơi báo danh thành công, tiến vào giai đoạn mua sẽ có 10 phút thời gian CD;

Mỗi vật phẩm mua chung chỉ có thể mua 1 lần;

Sau khi mua thành công trừ tương ứng Vàng hoặc Lễ Kim theo giá sau cùng;

Trong thời gian hoạt động tổng cộng tiến hành 5 lượt hoạt động mua chung.


Hoạt động 5: Nạp tranh mua

 • Thời gian hoạt động:  00:01 4/12/2017—23:59 8/12/2017
 • Phạm vi hoạt động: tất cả các máy chủ của <Naruto>
 • Quy tắc hoạt động:

Trong thời gian event nạp Vàng đạt mốc chỉ định kích hoạt quyền mua đạo cụ giới hạn giảm giá, một số đạo cụ còn miễn phí nhận.

Note : Đạo cụ lượng bán giới hạn, bán hết chấm dứt

    Mỗi loại đạo cụ hạn lần mua/ nhận 1 lần

           Mua đạo cụ không thể dùng Lễ Kim

 


Hoạt động 6: Đào Bảo

 • Thời gian hoạt động: 00:01 4/12/2017—23:59 8/12/2017
 • Phạm vi hoạt động: tất cả các máy chủ của <Naruto>
 • Quy tắc hoạt động:

1. Trong thời gian hoạt động, người chơi nạp thẻ tích lũy mức nạp.

2. Đạt mức nạp chỉ định tự động kích hoạt khoáng vàng.

3. Khoáng vàng chia thành 5 loại, mỗi loại tương ứng mức nạp và mức trả lễ khác nhau, 5 loại có thể kích hoạt cùng lúc.

4. Trả lễ của 5 loại khoáng đều liên tục 20 ngày, mỗi ngày 00:30 phát qua thư

Chú ý: Toàn bộ trả lễ đều ở sau khi event kết thúc ngày thứ 2 lúc 00:30 mới bắt đầu phát thư đầu tiên, chú ý nhận.

5. Trong thời gian event, nạp 1 lần đầu tiên thỏa điều kiện nhận thêm bảo tàng khoáng. Trong thời gian event, thống kê mức nạp của người chơi toàn server đến giải thưởng may mắn, mỗi nạp 1 vàng giải thưởng tăng 1 vàng, mỗi ngày 12:00, 18:00 và 22:00 rút ngẫu nhiên 3 người chơi may mắn trong người chơi nạp thẻ toàn server trả lễ Vàng.

Chú ý: Trước và sau 15 phút thời gian phát thưởng, giải thưởng tạm không làm mới nữa. Mỗi người chơi trong thời gian hoạt động chỉ có thể tham dự 1 lần giải thưởng may mắn trả lễ Vàng.


Hoạt động 7: Tiền Trang Làng Lá - Mua Quỹ Tặng Vàng

 • Thời gian hoạt động:  00:01 4/12/2017—23:59 8/12/2017
 • Phạm vi hoạt động: tất cả các máy chủ của <Naruto>
 • Quy tắc hoạt động:

[Kỳ Đăng Ký Mua]--- Mua Quỹ

1. Người chơi mỗi tích lũy nạp đủ 1000 Vàng tăng 1 lần đăng ký mua.

2. Tiêu tốn lần đăng ký mua để mua Quỹ, mua tiêu Vàng, mỗi mua thành công 1 lần, nhận 1 phần quỹ trị giá 1000 Vàng.

3. Mỗi mua 1 phần Quỹ đồng thời nhận ngay cơ hội mở Rương.


Hoạt động 8: Phù Thủy

 • Thời gian hoạt động:  00:01 4/12/2017—23:59 8/12/2017
 • Phạm vi hoạt động: tất cả các máy chủ của <Naruto>
 • Quy tắc hoạt động:

 

1. Mua Cánh, nhận thêm Hỏa Châu

 

2. Nạp Vàng nhận LB Nạp và miễn phí rút thưởng.
 
3. Mỗi nạp 500 Vàng nhận 1 LB Nạp, lặp lại nhận.
 
4. Mỗi nạp 500 Vàng nhận 1 lần rút thưởng, lặp lại rút.
 
5. Hỏa châu để thắp sáng sách, sách để giải phong quả Chakra.
 
6. Giải phong Chakra khác nhau, nhận Vàng khác nhau, sau khi event kết thúc phát Vàng qua thư.
 
7. Sách Xanh: tỉ lệ cực lớn nhận 5 Chakra, tỉ lệ nhỏ nhận 15 và 25 Chakra
 
8. Sách Lam: tỉ lệ lớn nhận 5 và 15 Chakra, tỉ lệ nhỏ nhận 25 Chakra
 
9. Sách Đỏ: tỉ lệ lớn nhận 25 Chakra, tỉ lệ nhỏ nhận 5 và 15 Chakra
 
10. Trước 30 phút event kết thúc ngưng tổng kết, không thể dùng sách để giải phong quả Chakra. Và phát thưởng Vàng qua thư.  
 
11. Hỏa châu còn dùng để đổi đạo cụ trong Mật Thất
 


Hoạt động 9:Nhanh tay

 • Thời gian hoạt động:  00:01 4/12/2017—23:59 8/12/2017
 • Phạm vi hoạt động: tất cả các máy chủ của <Naruto>
 • Quy tắc hoạt động:
 • Miêu tả hoạt động: Trong event tiêu 1 Vàng/Lễ Kim nhận 1 điểm, đạt mốc chỉ định kích hoạt quyền mua item giảm giá;

Note: 1.item lượng bán giới hạn, bán hết chấm dứt.

         2. Mỗi item hạn lần mua/ nhận 1 lần

         3. Item không thể dùng Lễ Kim mua

 


Hoạt động 10: Túi tiền Thanh Oa “Nhật tiến đấu kim”

 • Thời gian hoạt động:  00:01 4/12/2017—23:59 8/12/2017
 • Phạm vi hoạt động: tất cả các máy chủ của <Naruto>
 • Nội dung hoạt động: Trong thời gian hoạt động người chơi tiến hành nạp thẻ, sẽ nhận được Vàng trả lễ. Nạp càng nhiều, trả lễ càng phong phú.
 • Quy tắc hoạt động:

1.Mỗi ngày người chơi nạp thẻ với số Vàng tương ứng sẽ nhận được Vàng trả lễ, nạp Vàng càng nhiều, trả lễ càng phong phú;

2.Liên tục 5 ngày đều nạp thẻ, có thể nhận được thêm 30% tổng giá trị nạp;

3.Vàng trả lễ có thể nhận ở giao diện hoạt động vào ngày thứ 6 lúc hoạt động mở, xin lưu ý nhận thưởng;

4.Vàng tặng sẽ không được tính vào kinh nghiệm VIP và các hoạt động khác;

5.Không nạp liên tục 5 ngày sẽ không thể nhận thêm 30%;

6.Hoạt động hiển thị trong Túi tiền Thanh Oa.

 

Hoạt động 11: Quay số

 • Thời gian hoạt động:  00:01 4/12/2017—23:59 8/12/2017
 • Phạm vi hoạt động: tất cả các máy chủ của <Naruto>
 • Quy tắc hoạt động:

1. Tích lũy nạp lượng Vàng đạt yêu cầu kích hoạt Quay Số.

2. Sau khi kích hoạt Quay Số, mỗi lần quay đều cần tiêu Vàng, sau khi kết thúc Quay Số, sẽ nhận Vàng trả lễ;

3. Quay Số có số lần hạn chế, sau khi dùng xong số lần không thể tham dự Quay Số nhận Vàng trả lễ.


Hoạt động 13: Nạp thẻ 1 lần lễ thượng lễ

 • Thời gian hoạt động:  00:01 4/12/2017—23:59 8/12/2017
 • Phạm vi hoạt động: tất cả các máy chủ của <Naruto>
 • Nội dung hoạt động: trong thời gian hoạt động diễn ra, không chỉ nhận được Vàng thêm, còn được Nhẫn Hồn, Bảo Thạch,…
 • Quy tắc hoạt động:

1.Trong thời gian hoạt động diễn ra, mức nạp thẻ 1 lần đạt mốc yêu cầu của hoạt động tương ứng có thể nhận phần thưởng.

2. Nạp thẻ 1 lần không thể nhận phần thưởng mức độ thấp hơn.

3. Lặp lại việc nạp thẻ 1 lần, có thể lặp lại nhận phần thưởng nạp thẻ 1 lần.

4. Phần thưởng sẽ phát qua hình thức Hộp Thư, mong người chơi chú ý nhận thư.

Thời gian phát thưởng: phát ngay lập tức.


Hoạt động 14: Đạo cụ cao cấp tích nạp tặng

 • Thời gian hoạt động:  00:01 4/12/2017—23:59 8/12/2017
 • Phạm vi hoạt động: tất cả các máy chủ của <Naruto>
 • Nội dung hoạt động:Trong thời gian hoạt động diễn ra, không chỉ nhận được Vàng thêm, tích lũy nạp thẻ đạt đến mức độ nhất định có thể nhận phần thưởng lớn.
 • Quy tắc hoạt động:

1. Phần thưởng hoạt động tích lũy nhận được, ví dụ: Người chơi A nạp 1000 Vàng trước, có thể nhận lễ bao một lần 1000 Vàng*1, tích lũy 1000 Vàng*1, sau đó người chơi A tiếp tục nạp đạt 10000 Vàng, có thể nhận lễ bao một lần 10000 Vàng*1, tích lũy lễ bao 5000 Vàng *1, tích lũy lễ bao 10000 Vàng*1.

2.Phần thưởng sẽ phát qua hình thức Hộp Thư, mong người chơi chú ý nhận thư.

3.Thời gian phát thưởng: phát ngay lập tức.
 

 

Tin tức khác