Tin tức

HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG THÁNG 3 “NẮNG MÙA HÈ"

21:PM 29/03/2018

Hoạt động 1: Nạp thẻ trả thêm 50% Vàng

 • Thời gian hoạt động:  00:01 29/3/2018—23:59 2/4/2018
 • Phạm vi hoạt động: Tất cả các máy chủ của <Naruto>
 • Nội dung hoạt động: Nạp thẻ trong thời gian hoạt động diễn ra, có thể nhận được thêm 50% giá trị nạp.
 • Quy tắc hoạt động:

1. Trong thời gian hoạt động, nạp thẻ sẽ nhận được thêm 50% giá trị nạp, nạp nhiều lần có thể nhận được giá trị thêm nhiều lần;

2. Giá trị nạp nhận thêm Vàng không tính vào điểm tích lũy Vàng của hệ thống VIP;

3. Hoạt động này không xung đột với nạp thẻ lần đầu máy chủ mới, có thể đồng thời nhận được cả hai giá trị nạp thêm!

Phát phần thưởng: Vàng nhận thêm sẽ gửi qua hộp thư, xin lưu ý nhận thư.

 

Hoạt động 2:Mua theo nhóm

 • Thời gian hoạt động:  00:01 29/3/2018—23:59 2/4/2018
 • Phạm vi hoạt động: Tất cả các máy chủ của <Naruto>
 • Nội dung hoạt động:

Báo danh:

Trong giờ báo danh toàn sv toàn bộ người chơi có thể báo danh, số người báo danh càng nhiều vật phẩm càng rẻ;

Lúc vật phẩm đạt giá thấp nhất sẽ không giảm nữa;

Ghi chú: Báo danh cần Vàng hoặc Lễ Kim đủ mua vật phẩm mua chung hiện tại, sau khi báo danh thành công sẽ không trừ Vàng hoặc Lễ Kim, chỉ tính tư cách báo danh.

Mua:

Người chơi báo danh thành công, tiến vào giai đoạn mua sẽ có 10 phút thời gian CD;

Mỗi vật phẩm mua chung chỉ có thể mua 1 lần;

Sau khi mua thành công trừ tương ứng Vàng hoặc Lễ Kim theo giá sau cùng;

Trong thời gian hoạt động tổng cộng tiến hành 5 lượt hoạt động mua chung.

Hoạt động 3: Thập vĩ giáng lâm

 • Thời gian hoạt động:  00:01 29/3/2018—23:59 2/4/2018
 • Phạm vi hoạt động: Tất cả các máy chủ của <Naruto>
 • Chú thích hoạt động:

1.Trong thời gian hoạt động người chơi tiêu 1 Vàng/ Lễ Kim nhận 1 điểm Tinh Hồn Vĩ Thú;

2.Mỗi thu thập 1 vĩ thú sẽ nhận lễ kim trả lễ tương ướng (mỗi ngày làm mới);

3.Tinh Hồn Vĩ Thú thu thập sẽ tự động chuyển hóa thành Tinh Hồn Thập Vĩ;

4.Sau khi Tinh Hồn Thập Vĩ thỏa mãn điều kiện Thập Vĩ Bảo Rương tự động làm sáng bảo rương;

5.Sau khi Thập Vĩ Bảo Rương được làm sáng có thể bấm nhận bảo rương.

 

Hoạt động 4: Vĩ thú

 • Thời gian hoạt động:  00:01 29/3/2018—23:59 2/4/2018
 • Phạm vi hoạt động: Tất cả các máy chủ của <Naruto>
 • Nội dung hoạt động:

1.Trong thời gian hoạt động người chơi nạp thẻ sẽ được ghi nhận trong hoạt động;

2.Phần thưởng hoạt động chia làm 10 loại, cần thông qua tích lũy nạp thẻ tiến hành kích hoạt;

3.Sau khi tích lũy nạp thẻ đạt mốc tiêu chuẩn, sẽ kích hoạt nhận miễn phí phần thưởng và quyền mua lễ bao.

4.Sau khi kích hoạt mỗi loại phần thưởng miễn phí chỉ có thể nhận 1 lần;

 

Hoạt động 5: Quà VIP 

 • Thời gian hoạt động: 00:01 29/3/2018—23:59 2/4/2018
 • Phạm vi hoạt động: Tất cả các máy chủ của <Naruto>
 • Quy tắc hoạt động:

Trong thời gian event, người chơi đẳng cấp VIP≥1 dùng Vàng hoăc lễ kim mua lễ bao VIP, nhận lượng lớn item, đạo cụ hiếm.

 

Hoạt động 6: Hộp Bách Biến

 • Thời gian hoạt động:  00:01 29/3/2018—23:59 2/4/2018
 • Phạm vi hoạt động: Tất cả các máy chủ của <Naruto>
 • Quy tắc hoạt động:

1. Đổi hộp tự do, hộp ấn thạch khác nhau cho ra ấn thạch khác nhau (Không hạn chế lần mở hộp).

2. Mỗi ngày mở hộp ấn thạch có thưởng ấn thạch thêm, cách ngày làm mới (tính theo hộp đơn độc).

3. Mở các hộp tổng tích lũy nhận hộp thưởng tích lũy Bách biến ma hộp. 

Hoạt động 7: Nạp Mỗi Ngày

 • Thời gian hoạt động:  00:01 29/3/2018—23:59 2/4/2018
 • Phạm vi hoạt động: tất cả các máy chủ của <Naruto>
 • Nội dung hoạt động:

1. Trong thời gian event, mỗi ngày tiến hành nạp mốc chỉ định, miễn phí nhận thưởng nạp mỗi ngày. 

2. Nạp còn có thể nhận thưởng LB toàn SV, toàn SV số lượng có hạn, nạp trước nhận trước, toàn SV lượng còn 0 sẽ không thể nhận nữa, mỗi loại thưởng LB toàn SV hạn mua/ nhận 1 lần;

3. Thưởng nạp mỗi ngày và thưởng LB toàn SV mỗi ngày 0h làm mới nội dung thưởng, thưởng mỗi ngày đều hấp dẫn.

 

 

Hoạt động 8: Vòng Quay Vàng 

 • Thời gian hoạt động:  00:01 29/3/2018—23:59 2/4/2018
 • Phạm vi hoạt động: Tất cả các máy chủ của <Naruto>
 • Quy tắc hoạt động:

1. Trong thời gian, người chơi nạp đủ 1000 Vàng nhận 1 lần cơ hội quay Vòng quay Vàng, mỗi ngày nhiều nhất có thể nhận 20 lần.
2. Người chơi mỗi ngày có 1 lần miễn phí cơ hội quay Vòng Quay Lễ Kim, kịp thời sử dụng.

3. Mỗi tiêu đủ 1000 Vàng/Lễ Kim, nhận thêm 1 lần Vòng Quay Lễ Kim (mỗi ngày nhiều nhất 20 lần).

 

 

Hoạt động 9: Cây Rung Tiền

 • Thời gian hoạt động:  00:01 29/3/2018—23:59 2/4/2018
 • Phạm vi hoạt động: Tất cả các máy chủ của <Naruto>
 • Quy tắc hoạt động:

1.      Cây Rung Tiền chia làm 2 thời kỳ hoạt động Thời Kỳ Trồng và Thời Kỳ Trả Lễ, trong Thời Kỳ Trồng có thể tiến hành tưới nước tăng cấp Cây Rung Tiền, trong Thời Kỳ Trả Lễ nhận Vàng trả lễ tương ứng cấp Cây Rung Tiền đã trồng.

2.      Cấp Cây Rung Tiền cao nhất tăng đến cấp 3, tưới nước tăng giá trị trưởng thành cố định, giá trị trưởng thành đạt mốc chỉ định có thể tăng cấp, cấp Cây Rung Tiền càng cao, Vàng trả lễ càng nhiều.

3.      Trong Thời Kỳ Trồng tiến hành nạp nhận cơ hội tưới nước, mỗi nạp đủ 1000 Vàng nhận 1 lần tưới nước. Trong Thời Kỳ Trồng tiêu phí cũng nhận lần tưới, mỗi tiêu đủ 2000 Vàng nhận 1 lần tưới nước, nhưng mỗi ngày tiêu nhận lần tưới nước nhiều nhất chỉ được 5 lần, làm mới mỗi ngày.

4.      Trả lễ Cây Rung Tiền chia làm 5 ngày phát, cần người chơi mỗi ngày online chủ động nhận, bỏ lỡ thời gian không đền bù, xin chú ý online kịp thời nhận thưởng.

 

Hoạt động 10: Tiền Trang Làng Lá - Mua Quỹ Tặng Vàng

 • Thời gian hoạt động:  00:01 29/3/2018—23:59 2/4/2018
 • Phạm vi hoạt động: Tất cả các máy chủ của <Naruto>
 • Quy tắc hoạt động:

[Kỳ Đăng Ký Mua]--- Mua Quỹ

1. Người chơi mỗi tích lũy nạp đủ 1000 Vàng tăng 1 lần đăng ký mua.

2. Tiêu tốn lần đăng ký mua để mua Quỹ, mua tiêu Vàng, mỗi mua thành công 1 lần, nhận 1 phần quỹ trị giá 1000 Vàng.

3. Mỗi mua 1 phần Quỹ đồng thời nhận ngay cơ hội mở Rương.

[Chính sách ưu đãi mua Quỹ]

1. Mỗi tích lũy nạp đủ 1000 Vàng một lần mua Quỹ giá giảm 10 Vàng.

2. Một lần mua Quỹ giá thấp nhất không thể thấp hơn 800 Vàng.

[Kỳ Trả Lễ]--- Nhận trả lễ

 1. Người chơi căn cứ số phần mua Quỹ mỗi ngày nhận 1 lần Quỹ thưởng trả lễ, trả lễ bao gồm trả lễ Vàng và đạo cụ.
 2. Trả lễ chia làm 10 lần nhận, Vàng và đạo cụ mỗi lần trả lễ là 1/10 tổng trả lễ.
 3. Mỗi kỳ thưởng nếu trong 24h chưa nhận thưởng, 00:30 ngày tiếp theo hệ thống gửi trả lễ qua thư cho người chơi, xin đừng lo lắng.
 4. Mức vàng và thưởng đạo cụ của Quỹ trả lễ đều liên quan số lần đăng ký mua quỹ, xin cẩn thận xem và thao tác.

 


 

Hoạt động 11: Phù Thủy

 

 • Thời gian hoạt động: 00:01 29/3/2018—23:59 2/4/2018
 • Phạm vi hoạt động: Tất cả các máy chủ của <Naruto>
 • Quy tắc hoạt động:

1. Mua Cánh, nhận thêm Hỏa Châu
2. Nạp Vàng nhận LB Nạp và miễn phí rút thưởng.
3. Mỗi nạp 500 Vàng nhận 1 LB Nạp, lặp lại nhận.
4. Mỗi nạp 500 Vàng nhận 1 lần rút thưởng, lặp lại rút.
5. Hỏa châu để thắp sáng sách, sách để giải phong quả Chakra.
6. Giải phong Chakra khác nhau, nhận Vàng khác nhau, sau khi event kết thúc phát Vàng qua thư.
7. Sách Xanh: tỉ lệ cực lớn nhận 5 Chakra, tỉ lệ nhỏ nhận 15 và 25 Chakra
8. Sách Lam: tỉ lệ lớn nhận 5 và 15 Chakra, tỉ lệ nhỏ nhận 25 Chakra
9. Sách Đỏ: tỉ lệ lớn nhận 25 Chakra, tỉ lệ nhỏ nhận 5 và 15 Chakra
10. Trước 30 phút event kết thúc ngưng tổng kết, không thể dùng sách để giải phong quả Chakra. Và phát thưởng Vàng qua thư.
11. Hỏa châu còn dùng để đổi đạo cụ trong Mật Thất

 

Hoạt động 12: Túi tiền Thanh Oa “Chiêu Tài Miêu”

 • Thời gian hoạt động: 00:01 29/3/2018—23:59 2/4/2018
 • Phạm vi hoạt động: Tất cả các máy chủ của <Naruto>
 • Nội dung hoạt động:Người chơi trong thời gian hoạt động diễn ra nạp thẻ đến mức nhất định, có thể kích hoạt Chiêu Tài Miêu tương ứng. Nhận được lượng lớn phần thưởng Vàng và đạo cụ quý hiếm.
 • Quy tắc hoạt động:

1. Nạp thẻ 1 lần đạt 500 Vàng có thể kích hoạt Tiểu Chiêu Tài Miêu, nạp thẻ 1 lần  đạt 2000 Vàng có thể kích hoạt Chiêu Tài Miêu, nạp thẻ 1 lần đạt 5000 Vàng có thể kích hoạt Đại Chiêu Tài Miêu.

2. Mỗi Chiêu Tài Miêu chỉ có thể kích hoạt 1 lần.

3.Nạp thẻ 1 lần đến 10000 Vàng trở lên có thẻ đồng thời kích hoạt thành công 3 Chiêu Tài Miêu.

4.Sau khi kích hoạt thành công Chiêu Tài Miêu có thể nhận được Vàng và phần thưởng đạo cụ tương ứng Chiêu Tài Miêu đó, mỗi ngày mỗi Chiêu Tài Miêu chỉ nhận thưởng 1 lần, có thể liên tục nhận 5 ngày.

5. Sau khi kích hoạt Chiêu Tài Miêu kéo dài thời gian nhận thưởng 5 ngày, bảo đảm người chơi có thể nhận toàn bộ phần thưởng.

6.Vàng thưởng không được tính vào kinh nghiệm VIP và các hoạt động khác.

 

Hoạt động 13: Nạp thẻ 1 lần lễ thượng lễ

 • Thời gian hoạt động:  00:01 29/3/2018—23:59 2/4/2018
 • Phạm vi hoạt động: Tất cả các máy chủ của <Naruto>
 • Nội dung hoạt động: trong thời gian hoạt động diễn ra, không chỉ nhận được Vàng thêm, còn được Nhẫn Hồn, Bảo Thạch,…
 • Quy tắc hoạt động:

1.Trong thời gian hoạt động diễn ra, mức nạp thẻ 1 lần đạt mốc yêu cầu của hoạt động tương ứng có thể nhận phần thưởng.

2. Nạp thẻ 1 lần không thể nhận phần thưởng mức độ thấp hơn.

3. Lặp lại việc nạp thẻ 1 lần, có thể lặp lại nhận phần thưởng nạp thẻ 1 lần.

4. Phần thưởng sẽ phát qua hình thức Hộp Thư, mong người chơi chú ý nhận thư.

Thời gian phát thưởng: phát ngay lập tức.

 

Hoạt động 14: Đạo cụ cao cấp tích nạp tặng

 • Thời gian hoạt động:  00:01 29/3/2018—23:59 2/4/2018
 • Phạm vi hoạt động: Tất cả các máy chủ của <Naruto>
 • Nội dung hoạt động:Trong thời gian hoạt động diễn ra, không chỉ nhận được Vàng thêm, tích lũy nạp thẻ đạt đến mức độ nhất định có thể nhận phần thưởng lớn.
 • Quy tắc hoạt động:

1. Phần thưởng hoạt động tích lũy nhận được, ví dụ: Người chơi A nạp 1000 Vàng trước, có thể nhận lễ bao một lần 1000 Vàng*1, tích lũy 1000 Vàng*1, sau đó người chơi A tiếp tục nạp đạt 10000 Vàng, có thể nhận lễ bao một lần 10000 Vàng*1, tích lũy lễ bao 5000 Vàng *1, tích lũy lễ bao 10000 Vàng*1.

2.Phần thưởng sẽ phát qua hình thức Hộp Thư, mong người chơi chú ý nhận thư.

Thời gian phát thưởng: phát ngay lập tức.

Tin tức khác