Tin tức

Thông báo bảo trì gộp server tháng 12/2016

17:PM 28/12/2016

Các bạn thân mến!

Nhằm tránh những sự cố ngoài ý muốn và để việc liên thông server được tiến hành một cách tốt nhất, Naruto sẽ tiến hành bảo trì các server trong danh sách phía dưới.

  • Thời gian bảo trì dự kiến  từ: 14h30 – 18h ngày 29/12/2016

Bảo trì dự kiến từ: 14h30 – 18h ngày 29/12/2016

Server Cụm
S139.Uchiha9 1
S140.Uchiha10
S141.Akatsuki1
S142.Akatsuki2
S148.Akatsuki8
S149.Akatsuki9
S143.Akatsuki3 2
S150.Akatsuki10
S145.Akatsuki5
S144.Akatsuki4
S146.Akatsuki6 3
S147.Akatsuki7
S154.Senju4
S159.Senju9
S152.Senju2 4
S156.Senju6
S153.Senju3 5
S155.Senju5
S157.Senju7
S158.Senju8
S160.Senju10 6
S161.Uzumaki1
S162.Uzumaki2 7
S164.Uzumaki4
S163.Uzumaki3 8
S165.Uzumaki5

Trong thời gian bảo trì, các bạn không thể đăng nhập vào game, nhưng vẫn tham gia các hoạt động trên diễn đàn và Fanpage bình thường

  • Xem thêm chi tiết liên thông server tại đây
  • Chuỗi sự kiện dành riêng cho các server liên thông xem tại đây.

Tin tức khác