Tin tức

THÔNG BÁO LIÊN THÔNG SEVER THÁNG 1/2018

16:PM 30/01/2018
  • Nội dung : Hoàn tất bảo trì - Liên thông server
  • Chi tiết : 
Server Cụm
S0007.Sakura 1
S0014.Sakura
S0017.Sakura
S0004.Sakura 2
S0005.Sakura
S0012.Sakura
S0018.Sakura
S0001.Sakura 3
S0013.Sakura
S0002.Sakura 4
S0008.Sakura
S0009.Sakura
S0003.Sakura 5
S0006.Sakura
S0015.Sakura 6
S0016.Sakura
S0019.Naruto 7
S0021.Naruto
S0022.Naruto
S0001.Sasuke
S0010.Sakura

 

  • Xem thêm chi tiết liên thông server tại đây
  • Chuỗi sự kiện dành riêng cho các server liên thông xem tại đây.

Tin tức khác