Hoạt động 1: Nạp thẻ trả thêm 50% Vàng Thời gian hoạt động: 00:01 28/5/2017—23:59 1/6/2017 Phạm vi hoạt động: tất cả các máy chủ của Nội dung hoạt động: nạp thẻ trong thời gian hoạt động diễn ra, có thể nhận được thêm 50% giá ...

Xem chi tiết

Thời gian diễn ra sự kiện: 0h00 ngày 28/05/2017 đến 24h00 ngày 06/06/2017 Phạm vi: Tất cả các server Naruto và tất cả các Ninja Nội dung sự kiện: Trong thời gian diễn ra sự kiện các Ninja nạp thẻ tích lũy vào game đạt mốc quy định sẽ nhận ...

Xem chi tiết

Với mong muốn tạo điều kiện để các Ninja có những sân chơi hấp dẫn, Naruto tiếp tục cho ra mắt một máy chủ mới mang tên S0010.Sasuke vào 10h00 ngày 28/05/2017. Trong thời gian ra mắt máy chủ, các...

Xem chi tiết

Hoạt động 1: Nạp thẻ trả thêm 50% Vàng Thời gian hoạt động: 00:01 23/05/2017—23:59 27/05/2017 Phạm vi hoạt động: tất cả các máy chủ của Nội dung hoạt động: nạp thẻ trong thời gian hoạt động diễn ra, có thể nhận được thêm 50% ...

Xem chi tiết