Hoạt động 1: Nạp trả lễ Thời gian hoạt động: 00:01 20/9/2017—23:59 24/9/2017 Phạm vi hoạt động: tất cả các máy chủ của Nội dung hoạt động: Trong thời gian event nạp 1 lần đạt mức chỉ định, nhận Vàng trả lễ. Note: 1. Vàng ...

Xem chi tiết

Với mong muốn tạo điều kiện để các Ninja có những sân chơi hấp dẫn, Naruto tiếp tục cho ra mắt một máy chủ mới mang tên S0010.Sakura vào 10h00 ngày 20/09/2017. Trong thời gian ra mắt máy chủ, các...

Xem chi tiết

Hoạt động 1: Túi tiền Thanh Oa “Nhật tiến đấu kim” Thời gian hoạt động: 00:01 15/9/2017 — 23:59 19/9/2017 Phạm vi hoạt động: tất cả các máy chủ của Nội dung hoạt động: Trong thời gian hoạt động người chơi tiến hành nạp thẻ, s ...

Xem chi tiết

Với mong muốn tạo điều kiện để các Ninja có những sân chơi hấp dẫn, Naruto tiếp tục cho ra mắt một máy chủ mới mang tên S0009.Sakura vào 10h00 ngày 15/09/2017. Trong thời gian ra mắt máy chủ, các...

Xem chi tiết