Hoạt động 1: Nạp thẻ trả thêm 50% Vàng Thời gian hoạt động: 00:01 29/3/2017—23:59 2/4/2017 Phạm vi hoạt động: tất cả các máy chủ của Nội dung hoạt động: nạp thẻ trong thời gian hoạt động diễn ra, có thể nhận được thêm 50% giá ...

Xem chi tiết

Với mong muốn tạo điều kiện để các Ninja có những sân chơi hấp dẫn, Naruto tiếp tục cho ra mắt một máy chủ mới mang tên S0026.Naruto vào 10h00 ngày 29/03/2017. Trong thời gian ra mắt máy chủ, các...

Xem chi tiết

Để việc tiến hành nâng cấp hệ thống diễn ra một cách thuận lợi và tránh những phát sinh ngoài ý muốn. Naruto sẽ tiến hành bảo trì máy chủ theo thời gian sau.

Xem chi tiết

Hoạt động 1: Nạp thẻ trả thêm 80% Vàng Thời gian hoạt động: 00:01 24/03/2017—23:59 28/03/2017 Phạm vi hoạt động: tất cả các máy chủ của Nội dung hoạt động: nạp thẻ trong thời gian hoạt động diễn ra, có thể nhận được thêm 80% ...

Xem chi tiết