Naruto xin khai mở các hoạt động vô cùng hấp dẫn. Xem ngay nào!

Xem chi tiết

Thời gian bảo trì update dự kiến: từ 9h30 đến 12h ngày 17/03/2020 (có thể nhanh hoặc chậm hơn dự kiến tùy vào tiến độ triển khai).

Xem chi tiết

Naruto xin khai mở các hoạt động vô cùng hấp dẫn. Xem ngay nào!

Xem chi tiết

Event Mừng 08.03.2020

04:PM 07/03/2020

Naruto xin khai mở các hoạt động vô cùng hấp dẫn. Xem ngay nào!

Xem chi tiết
Bạn cần hỗ trợ