Tính năng cơ bản

Trang chủ » Cẩm Nang » Tính năng cơ bản

Hệ thống trang bị

00:AM 05/09/2013

Trang bị là 1 tính năng không thể thiếu để gia tăng chiến lực của người chơi cũng như gia tăng các chỉ số cho nhân vật và đồng đội

1. Giới thiệu trang bị

 • Có tất cả 6 loại trang bị cho nhân vật và đồng đội.
 • Trang bị có thể tẩy luyện để tăng thêm chỉ số cho mình.
 • Có thể cường hóa trang bị để tăng sức mạnh.
 • Đẳng cấp của trang bị được thể hiện qua màu sắc và sẽ tăng dần theo thứ tự sau: Xanh dương ->Tím -> Vàng.
 • Trang bị có thể được chế tạo thông qua cách kiếm nguyên liệu trong game.

Trang bị

Mục đích

Hình ảnh

Vũ khí

Tăng vật công

Áo

Tăng vật phòng

Áo Choàng

Tăng huyễn phòng

Hài

Tăng tốc độ

Khăn

Vật phòng

Dây Đai

Tăng thể lực

 

2. Chế tạo trang bị

Điều kiện tham gia: Khi người chơi đạt cấp 28 sẽ có thể đối thoại với NPC trong game để tiến hành chế tạo trang bị.

NPC Thợ Thần

 

Cách thức chế tạo

 • Để chế tạo trang bị người chơi cần phải thu thập đủ nguyên liệu cần thiết để chế tạo trang bị.

 • Tùy thuộc vào loại trang bị và đẳng cấp trang bị sẽ cần các nguyên liệu đặc thù khác nhau. Khi thu thập đủ nguyên liệu người chơi có thể tiến hành chế tạo trang bị mong muốn.

Trang bị cấp 70

Trang bị cấp 50

 

- Thu thập nguyên liệu

 • Tất cả các loại trang bị sẽ được chế tạo từ 2 loại nguyên liệu: Nguyên Liệu Cơ Bản (Là nguyên liệu xài chung cho chế tạo các loại trang bị cùng cấp độ) và Nguyên Liệu Đặc Thù (Là nguyên liệu cần thiết để chế tạo loại trang bị nhất định).
 • Ví dụ: Chế tạo Áo cấp 50 và Giày cấp 50 thì sẽ cần chung Nguyên Liệu Cơ Bản nhưng Nguyên Liệu Đặc Thù để chế tạo Áo và Giày sẽ khác nhau.
 • Người chơi có để thông qua đánh các phó bản nhiệm vụ trong trò chơi sẽ nhận được Nguyên Liệu Cơ Bản.
 • Đẳng cấp Nguyên Liệu Cơ Bản chế tạo trang bị sẽ tương đương với đẳng cấp của phó bản đó.

 • Để thu thập các Nguyên Liệu Đặc Thù người chơi cần phải tham gia các phó bản đặc thù trong trò chơi.
 • Sẽ có tổng cộng 6 loại phó bản đặc thù tương đương với cấp độ sau đây: 30, 50, 70, 80, 90, 100.

 • Các phó bản đặc thù cấp bao nhiêu sẽ rơi ra Nguyên Liệu Đặc Thù cấp bấy nhiêu và nguyên liệu cao hơn 01 cấp độ. Ví dụ: Phó bản đặc thù cấp 30 sẽ rơi ra Nguyên Liệu Đặc Thù cấp 30 và 50.

 

Lưu ý

 • Mỗi ngày chỉ có thể tham gia mỗi phó bản đặc thù 1 lần.
 • Mỗi ngày có 01 cơ hội cài đặt lại số lần tham gia phó bản đặc thù.
 • Cài đặt lại số lần tham gia phó bản đặc thù sẽ tiêu hao Vàng.
 • Cấp VIP cao sẽ được thêm số lần cài đặt lại phó bản đặc thù.

 

3. Cường hóa trang bị

 • Điều kiện tham gia: Khi người chơi đạt cấp 15 sẽ mở ra tính năng cường hóa trang bị.
 • Giao diện cường hóa: Người chơi lựa chọn biểu tượng “Cường hóa” phía dưới giao diện trò chơi để vào giao diện cường hóa.

Nút biểu tượng

Giao diện chính

 

4. Cách thức cường hóa

 • Người chơi cần lựa chọn trang bị cần cường hóa để tiến hành cường hóa.
 • Mỗi lần cường hóa thành công sẽ có thời gian đóng băng.
 • Tỉ lệ cường hóa thành công là 100%.
 • Có các phương thức ưu đãi trong tính năng cường hóa như sau (Để sử dụng các phương thức ưu đãi này người chơi cần tiêu hao Vàng):

Hình ảnh

Mục đích

Cường hóa gấp đôi, có thể 1 lần cường hóa hai cấp

Giảm giá cường hóa, bạc cần cường hóa thường chỉ còn 80%

Hủy đóng băng, sau cường hóa sẽ không có thời gian đóng băng

 

5. Tẩy luyện trang bị

 • Điều kiện tham gia: Khi người chơi đạt cấp 15 sẽ mở ra tính năng Tẩy luyện trang bị.
 • Giao diện cường hóa: Người chơi lựa chọn biểu tượng “Cường hóa” phía dưới giao diện trò chơi để vào giao diện cường hóa.

Nút biểu tượng

Giao diện chính

 

6. Cách thức tẩy luyện

 • Tẩy luyện sẽ tẩy lại các chỉ số phụ trên trang bị.
 • Người chơi có thể dùng bạc hoặc vàng để tẩy luyện trang bị.
 • Để tẩy luyện trang bị người chơi cần lựa chọn trang bị cần tẩy luyện và chọn nút "Tẩy luyện".
 • Sau khi tẩy luyện thành công thuộc tính của trang bị sẽ thay đổi. Người chơi cần lựa chọn lưu hoặc không lưu thuộc tính đó.
 • Chọn lưu thuộc tính mới sẽ thay thế thuộc tính trước khi tẩy luyện của trang bị.
 • Lưu ý: Không giới hạn số lần tẩy luyện trang bị.

 

7. Kế thừa trang bị

 • Điều kiện tham gia:  Khi người chơi đạt cấp 15 sẽ mở ra tính năng kế thừa trang bị.
 • Giao diện cường hóa:  Người chơi lựa chọn biểu tượng "Cường hóa" phía dưới giao diện trò chơi để vào giao diện cường hóa.

Nút biểu tượng

Giao diện chính

 • Cách thức tham gia: Kế thừa trang bị sẽ giúp người chơi chuyển cấp cường hóa từ trang bị này sang trang bị khác.
 • Lưu ý: Trang bị cấp cường hóa thấp hơn không thể kế thừa cho trang bị cấp cường hóa cao hơn.

 

 

Tin tức khác

Tàng Bảo Đồ 10:PM 05/09/2013
Thú Nuôi 10:PM 05/09/2013
Nhiệm vụ hằng ngày 06:PM 05/09/2013
Khế Ước Chủ Nhân 06:PM 05/09/2013
Hoạt động hằng ngày 04:PM 05/09/2013
Hệ thống Bang Hội 12:AM 05/09/2013
Báo danh mỗi ngày 12:AM 05/09/2013