Tin tức

Chi Tiết Thay Đổi Cụm Chiến Tinh Anh Và Đỉnh Phong Tranh Bá

13:PM 20/05/2020

Chi Tiết Thay Đổi Cụm Chiến Tinh Anh Và Đỉnh Phong Tranh Bá

Thời gian: Bắt đầu từ mùa 19/05/2020 trở đi
Xin chào các Ninja, Naruto xin thông báo chi tiết thay đổi cụm chiến đấu liên server và gộp cụm 6 nhằm mục đích giúp các Ninja giao lưu chiến đấu thuận tiện và đông vui hơn.

Tin tức khác