Tin tức

HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG: “WORLD CUP”

15:PM 12/06/2018

Hoạt động 1: Nạp thẻ trả thêm 50% Vàng
Thời gian hoạt động: 00:01 12/6/2018 đến 23:59 16/6/2018
Phạm vi hoạt động: Tất cả các máy chủ của <Naruto>
Nội dung hoạt động: Nạp thẻ trong thời gian hoạt động diễn ra, có thể nhận được thêm 50% giá trị nạp.

Quy tắc hoạt động:

 1. Trong thời gian hoạt động, nạp thẻ sẽ nhận được thêm 50% giá trị nạp, nạp nhiều lần có thể nhận được giá trị thêm nhiều lần;
 2. Giá trị nạp nhận thêm Vàng không tính vào điểm tích lũy Vàng của hệ thống VIP;
 3. Hoạt động này không xung đột với nạp thẻ lần đầu máy chủ mới, có thể đồng thời nhận được cả hai giá trị nạp thêm!

Phát phần thưởng: Vàng nhận thêm sẽ gửi qua hộp thư, xin lưu ý nhận thư.

Hoạt động 2: World Cup

Thời gian hoạt động:  00:01 12/6/2018—23:59 20/7/2018
Phạm vi hoạt động: tất cả các máy chủ của <Naruto>

Quy tắc hoạt động:

1. Người chơi có [3 lần] cơ hội chọn [Đội Quốc Gia] tiến hành [Cược Quán Quân]
2. [Đoán Quán Quân] chỉ có thể dùng [Vàng] Cược (1 Cược=100 Vàng)
3. Sau khi chọn cược xong có thể [Cược Thêm], cược thêm tối đa là [1000 cược]
4. Hạn chót cược Quán Quân là 14/6/2018
5. Căn cứ BXH World Cup để phát thưởng
6. Đội cược mà được Quán Quân nhận 100% trả lễ, Á Quân là 70%, Hạng 3 là 50%, Hạng 4 là 30%, các hạng khác không có trả lễ
7. Cách tính thưởng: Số cược*Tỷ lệ cược = Thưởng Sau Cùng, căn cứ tiếp % trả lễ của xếp hạng thực tế
Ví dụ: Đội A được Quán Quân, đã cược 100 cược, thưởng sau cùng là 100 cược (10000 Vàng) *6 (Tỷ lệ cược)=60000 Vàng; Nếu đội A được Á Quân, thế chỉ có thể nhận 70% thưởng sau cùng, thưởng là 42000 Vàng
8. Thưởng cược Quán Quân sẽ phát thông qua thư vào 5 ngày làm việc sau khi thi đấu kết thúc, xin chú ý nhận thư.
9. Trong thời gian diễn ra World Cup người chơi có thể cược tất cả trận đấu, hạn chót cược [2 giờ trước khi bắt đầu] trận đấu
10. Mỗi đơn chỉ có thể cược [Thắng Thua Hòa 3 chọn 1], không giới hạn số đơn cược và số cược; Dự đoán toàn trận là kết quả [Toàn trận 90 phút] (Bao gồm bù giờ, không bao gồm hiệp phụ và đá luân lưu)
11. [Đoán Thi Đấu] có thể tiến hành [Tiền Cược] cược hoặc [Vàng] cược (1 Cược=100 Tiền Cược=100 Vàng)
12. Tiền Cược thông qua nạp thẻ nhận được (1 Tiền Cược =1 Vàng)
13. Nếu người chơi tiến hành [Tiền Cược] cược, thưởng sau cùng nhận được cũng là [Tiền Cược], tương tự [Vàng] cược trả lễ cũng là [Vàng]
14. Tổng Tiền Cược trúng thưởng chỉ ghi nhận tổng số trúng thưởng [Tiền Cược ] cược của người chơi; [Nạp Thẻ] nhận được và trúng thưởng [Vàng] cược đều không ghi nhận trong đây
15. [Đơn Trúng Thưởng] thông qua [Thư] gửi thông báo, nếu là [Tiền Cược] cược thì Tiền Cược trúng thưởng trực tiếp thêm vào trên [Tiền Cược Hiện Tại], nếu là [Vàng] cược thì Vàng trúng thưởng nhận từ trong [Thư] đính kèm
16. Cách tính thưởng: Số Cược*Tỷ lệ cược =mức trúng thưởng
Ví dụ: Đội A đấu với đội B, đã cược Tiền Cược cho đội A thắng 100 cược, và kết quả sau cùng là đội A thắng, thì mức trúng thưởng là 100 cược*1.6 (Tỷ lệ cược)=16000 Tiền Cược, nếu mua đội A hòa hoặc thua, sẽ không được trả lễ, cược thất bại chưa trúng thưởng;
17. Thưởng cược thi đấu sẽ phát thông qua thư trong vòng 5 ngày làm việc sau khi thi đấu kết thúc, xin chú ý nhận thư.
18. BXH Người thắng dùng tổng điểm cao nhất của Tiền cược hiện tại khi nạp thẻ nhận được và Tiền cược trúng thưởng khi dự đoán trúng để xếp hạng. Con số này không ảnh hưởng khi dùng điểm này để đổi vật phẩm và trang bị trong shop của event World Cup.

Hoạt động 3: Kho Báu

Thời gian hoạt động:  00:01 12/6/2018—23:59 16/6/2018
Phạm vi hoạt động: tất cả các máy chủ của <Naruto>
Nội dung hoạt động: Kho Báu có 2 cách chơi rút thăm may mắn và rút thăm Vàng, đồng thời rút thăm nhận được điểm may mắn, khi điểm may mắn tích lũy đến số lượng nhất định có thể tiến hành tút thăm Bí Bảo.

Quy tắc hoạt động:

 1. Rút thăm Vàng cần tiêu Vàng để tiến hành rút thăm, mỗi lần rút thăm có thể nhận được 1 điểm tích lũy, điểm tích lũy có thể dùng để đổi đạo cụ cực phẩm;
 2. Rút thăm may mắn thông qua thời gian online nhận được cơ hội rút thăm miễn phí;
 3. Điểm tích lũy có thể ở giao diện hoán đổi tiến hành đạo cụ hoán đổi, giải thưởng lớn sau cùng là đồng đội thần bí!
 4. Khi hoạt động kết thúc điểm tích lũy thành 0

Hoạt động 4: Hoan lạc Tầm Bảo

Thời gian hoạt động: 00:01 12/6/2018—23:59 16/6/2018
Phạm vi hoạt động: tất cả các máy chủ của <Naruto>

Quy tắc hoạt động:

 1. Người chơi nạp thẻ Vàng lúc hoạt động [Hoan Lạc Tầm Bảo] diễn ra có thể nhận được điểm tích lũy; 
 2. Tỉ lệ hoán đổi là 10 Vàng = 1 điểm tích lũy; 
 3. Mỗi lần quật bảo cần tiêu 100 điểm tích lũy; 
 4. Tiêu 5000 điểm tích lũy có thể mở toàn bộ, nhận được toàn bộ bảo tương;
 5. Sau khi nhận thưởng sẽ làm mới bản đồ tàng bảo;
 6. Nhận thưởng các loại bảo hộp sẽ trực tiếp cho vào túi người chơi.

Hoạt động 5: VIP hồi lễ

Thời gian hoạt động: 00:01 12/6/2018—23:59 16/6/2018
Phạm vi hoạt động: Tất cả máy chủ Naruto

Quy tắc hoạt động:

 1. Trong thời gian hoạt động, dựa theo cấp VIP của người chơi,  có thể thu mua tương ứng cấp đá kim cương VIP;
 2. Các loại đá kim cương VIP trong thời gian hoạt động chỉ có thể mua 1 lần;
 3. Sau khi mua thành công, mỗi ngày có thể nhận 1 lần thưởng hồi lễ đá kim cương VIP, 24h sau làm mới, mỗi viên đá kim cương đều có thể nhận 5 lần thưởng hồi lễ;
 4. Sau khi kết thúc hoạt động, biểu tượng hoạt động lưu lại trong 5 ngày, nhưng đá kim cương VIP không thể mua, nhưng nếu còn lần nhận thưởng, người chơi hãy nhận kịp thời.
 5. Sau khi biểu tượng hoạt động gỡ xuống, nếu vẫn chưa nhận thưởng hồi lễ đá kim cương VIP, sẽ không bồi thường.


Hoạt động 6: Nạp tranh mua

Thời gian hoạt động: 00:01 12/6/2018—23:59 16/6/2018
Phạm vi hoạt động: tất cả các máy chủ của <Naruto>

Quy tắc hoạt động:

Trong thời gian event nạp Vàng đạt mốc chỉ định kích hoạt quyền mua đạo cụ giới hạn giảm giá, một số đạo cụ còn miễn phí nhận.

Note:

 • Đạo cụ lượng bán giới hạn, bán hết chấm dứt
 • Mỗi loại đạo cụ hạn lần mua/ nhận 1 lần
 • Mua đạo cụ không thể dùng Lễ Kim

Hoạt động 7: Nạp Mỗi Ngày

Thời gian hoạt động: 00:01 12/6/2018—23:59 16/6/2018
Phạm vi hoạt động: tất cả các máy chủ của <Naruto>

Quy tắc hoạt động:

 1. Trong thời gian event, mỗi ngày tiến hành nạp mốc chỉ định, miễn phí nhận thưởng nạp mỗi ngày;
 2. Nạp còn có thể nhận thưởng LB toàn SV, toàn SV số lượng có hạn, nạp trước nhận trước, toàn SV lượng còn 0 sẽ không thể nhận nữa, mỗi loại thưởng LB toàn SV hạn mua/nhận 1 lần;
 3. Thưởng nạp mỗi ngày và thưởng LB toàn SV mỗi ngày 0h làm mới nội dung thưởng, thưởng mỗi ngày đều hấp dẫn.


Hoạt động 8: Nhanh tay

Thời gian hoạt động:  00:01 12/6/2018—23:59 16/6/2018
Phạm vi hoạt động: tất cả các máy chủ của <Naruto>

Quy tắc hoạt động:

Miêu tả hoạt động: Trong event tiêu 1 Vàng/Lễ Kim nhận 1 điểm, đạt mốc chỉ định kích hoạt quyền mua item giảm giá;

Note:

 1. Item lượng bán giới hạn, bán hết chấm dứt.
 2. Mỗi item hạn lần mua/ nhận 1 lần
 3. Item không thể dùng Lễ Kim mua

Hoạt động 9: Cây Rung Tiền

Thời gian hoạt động:  00:01 12/6/2018—23:59 16/6/2018
Phạm vi hoạt động: tất cả các máy chủ của <Naruto>

Quy tắc hoạt động:

 1. Cây Rung Tiền chia làm 2 thời kỳ hoạt động Thời Kỳ Trồng và Thời Kỳ Trả Lễ, trong Thời Kỳ Trồng có thể tiến hành tưới nước tăng cấp Cây Rung Tiền, trong Thời Kỳ Trả Lễ nhận Vàng trả lễ tương ứng cấp Cây Rung Tiền đã trồng.
 2. Cấp Cây Rung Tiền cao nhất tăng đến cấp 3, tưới nước tăng giá trị trưởng thành cố định, giá trị trưởng thành đạt mốc chỉ định có thể tăng cấp, cấp Cây Rung Tiền càng cao, Vàng trả lễ càng nhiều.
 3. Trong Thời Kỳ Trồng tiến hành nạp nhận cơ hội tưới nước, mỗi nạp đủ 1000 Vàng nhận 1 lần tưới nước. Trong Thời Kỳ Trồng tiêu phí cũng nhận lần tưới, mỗi tiêu đủ 2000 Vàng nhận 1 lần tưới nước, nhưng mỗi ngày tiêu nhận lần tưới nước nhiều nhất chỉ được 5 lần, làm mới mỗi ngày.
 4. Trả lễ Cây Rung Tiền chia làm 5 ngày phát, cần người chơi mỗi ngày online chủ động nhận, bỏ lỡ thời gian không đền bù, xin chú ý online kịp thời nhận thưởng.

Hoạt động 10: Giảm giá tranh mua       

Thời gian hoạt động: 00:01 12/6/2018—23:59 16/6/2018
Phạm vi hoạt động: tất cả các máy chủ của <Naruto>

Quy tắc hoạt động:

 1. Trong thời gian hoạt động, người chơi tiêu Vàng hoặc Lễ Kim mua theo giá hiện tại đã giảm.
 2. Lúc tổng số lượng sản phẩm bán hoặc lượng hạn mua cá nhân là 0, sẽ không thể mua.

Hoạt động 11: Kỳ Trân Bảo Tháp

Thời gian hoạt động:  00:01 12/6/2018—23:59 16/6/2018
Phạm vi hoạt động: tất cả các máy chủ của <Naruto>

Quy tắc hoạt động:

 1. Trong thời gian event, có thể dùng Vàng tiến hành rút thưởng. Mỗi tầng rút thưởng lượng Vàng tiêu khác nhau, tầng càng cao Vàng cần tiêu càng nhiều.
 2. Rút thưởng bắt đầu từ tầng thấp nhất, mỗi rút trúng 1 phần thưởng, sẽ điểm sáng phần thưởng biểu tượng đạo cụ đó, sau khi toàn bộ biểu tượng đạo vụ tầng đó đều được điểm sáng, sẽ leo lên 1 tầng, đồng thời nhận thưởng thu thập tầng tương ứng.
 3. Số tầng càng cao, thưởng càng phong phú, sau khi rút trúng thưởng tầng cao nhất, hoạt động kết thúc.

Hoạt động 12: Vòng Quay May Mắn

Thời gian hoạt động:  00:01 12/6/2018—23:59 16/6/2018
Phạm vi hoạt động: tất cả các máy chủ của <Naruto>

Quy tắc hoạt động:

1. Trong thời gian hoạt động hoàn thành NV hằng ngày nhận Đá.
2. Người chơi có thể dùng lần miễn phí hoặc tiêu Vàng tiến hành quay may mắn.
3. Mỗi ngày có 3 lần miễn phí, mỗi ngày 0h làm mới số lần, không cộng dồn
4. Lần miễn phí người chơi dùng hết, có thể dùng Vàng quay (1 lần quay= 100 Vàng).
5. Mỗi lần quay, ngẫu nhiên nhận số Sao May Mắn tương ứng trên vòng quay, số Sao May Mắn có phân biệt âm dương
 + Bấm tiếp tục game, nếu Sao May Mắn là số dương sẽ tăng, rút số âm sẽ giảm
 + Bấm nhận thưởng, nhận thưởng tương ứng số lượng hiển thị bên trái, kết thúc lần quay hiện tại
6. Số Sao May Mắn khác nhau tương ứng thưởng Đá khác nhau, nhận thưởng nhận ngay Đá.
7. Người chơi có thể dùng auto tiến hành 10 lần quay, 1 lần qua nhận tổng lượng Đá của 10 lần quay, auto cố định tiêu 1000 Vàng.
8. Trong thời gian HĐ tích lũy nạp đạt lượng Vàng chỉ định nhận Đá.
9. Đá ở Shop May Mắn đổi đạo cụ (Kết thúc hoạt động xóa Đá còn, xin đổi kịp thời).

Hoạt động 13: Túi tiền Thanh Oa “Nhật tiến đấu kim”

Thời gian hoạt động:  00:01 12/6/2018—23:59 16/6/2018
Phạm vi hoạt động: tất cả các máy chủ của <Naruto>
Nội dung hoạt động: Trong thời gian hoạt động, người chơi tiến hành nạp thẻ sẽ nhận được Vàng trả lễ. Nạp Càng nhiều, trả lễ càng phong phú.

Quy tắc hoạt động:

 1. Mỗi ngày người chơi nạp thẻ với số Vàng tương ứng sẽ nhận được Vàng trả lễ, nạp Vàng càng nhiều, trả lễ càng phong phú;
 2. Liên tục 5 ngày đều nạp thẻ, có thể nhận được thêm 50% tổng giá trị nạp;
 3. Vàng trả lễ có thể nhận ở giao diện hoạt động vào ngày thứ 6 lúc hoạt động mở, xin lưu ý nhận thưởng;
 4. Vàng tặng sẽ không được tính vào kinh nghiệm VIP và các hoạt động khác;
 5. Không nạp liên tục 5 ngày sẽ không thể nhận thêm 50%;
 6. Hoạt động hiển thị trong Túi tiền Thanh Oa.

Hoạt động 14: Nạp thẻ 1 lần lễ thượng lễ

Thời gian hoạt động:  00:01 12/6/2018—23:59 16/6/2018
Phạm vi hoạt động: tất cả các máy chủ của <Naruto>
Nội dung hoạt động: Trong thời gian hoạt động diễn ra, không chỉ nhận được Vàng thêm, còn được Nhẫn Hồn, Bảo Thạch,...

Quy tắc hoạt động:

1. Trong thời gian hoạt động diễn ra, mức nạp thẻ 1 lần đạt mốc yêu cầu của hoạt động tương ứng có thể nhận phần thưởng.
2. Nạp thẻ 1 lần không thể nhận phần thưởng mức độ thấp hơn.
3. Lặp lại việc nạp thẻ 1 lần, có thể lặp lại nhận phần thưởng nạp thẻ 1 lần.
4. Phần thưởng sẽ phát qua hình thức Hộp Thư, mong người chơi chú ý nhận thư.
Thời gian phát thưởng: phát ngay lập tức.

Hoạt động 15: Đạo cụ cao cấp tích nạp tặng

Thời gian hoạt động:  00:01 12/6/2018 đến 23:59 16/6/2018
Phạm vi hoạt động: tất cả các máy chủ của <Naruto>
Nội dung hoạt động: Trong thời gian hoạt động diễn ra, không chỉ nhận được Vàng thêm, tích lũy nạp thẻ đạt đến mức độ nhất định có thể nhận phần thưởng lớn.

Quy tắc hoạt động:

1. Phần thưởng hoạt động tích lũy nhận được, ví dụ: Người chơi A nạp 1000 Vàng trước, có thể nhận lễ bao một lần 1000 Vàng*1, tích lũy 1000 Vàng*1, sau đó người chơi A tiếp tục nạp đạt 10000 Vàng, có thể nhận lễ bao một lần 10000 Vàng*1, tích lũy lễ bao 5000 Vàng *1, tích lũy lễ bao 10000 Vàng*1.
2.Phần thưởng sẽ phát qua hình thức Hộp Thư, mong người chơi chú ý nhận thư.
Thời gian phát thưởng: phát ngay lập tức.

 

Tin tức khác