Sự Kiện

Trang chủ » Tin tức » Sự Kiện

Nội dung update phiên bản tháng 05/2019

10:AM 27/05/2019

Ngày update phiên bản:

Thời gian bảo trì update dự kiến: từ 8h30 đến 9h30 ngày 28/05/2019 (có thể nhanh hoặc chậm hơn dự kiến tùy vào tiến độ triển khai).

 

 1. Cánh mới Hoả Liệt Kim Quang.

Nhận nguyên liệu trong tính năng Cảnh Vạn Tượng và hoạt động, kích hoạt ảo hoá “Hoả Liệt Kim Quang” nhận hiệu quả thời trang và thuộc tính thêm, sau khi hết thời gian hiệu quả, hiệu quả ảo hoá biến mất.

 2. Ải mới và phần thưởng mới trong Cảnh Vạn Tượng

Cảnh Vạn Tượng được cập nhật thêm 2 ải mới, ải mới rất nhiều ninja huyền thoại từ trước đến giờ của game và những ninja mới nhất như Rinnegan Sasuke, Momoshiki Thức Tỉnh, Otsutsuki Ashura, Otsutsuki indra, ...

Khi chiến thắng ải mới sẽ nhận được những vật phẩm giá trị, những vật phẩm mới cùng với bạc và kinh nghiệm. Cấp độ mở ải mới: 1 CS 1 cấp.

 3. Shop Khiêu Chiến Sau Cùng.

Cập nhật trang bị Nộ Phong và trang sức Hoang Vu trong Shop Khiêu Chiến Sau Cùng:

 4. Điều chỉnh tính năng Mời Rượu và thêm vật phẩm vào shop đổi đá đỉnh phong trong Chiến Tinh Anh.

Điều chỉnh lại phí tiêu bạc và vàng/lễ kim mời rượu, tăng phí bạc, vàng/lễ kim và tng quà nhận so với trước đây:

 

Cho thêm nguyên liệu cánh mới Lam Tinh Thạch và bộ trang sức Hủ Thực vào shop đổi đá đỉnh phong như sau :

 5. Thần Chú Trang Bị Hoang Vu.

Sau khi cập nhật, bộ trang bị Hoang Vu sẽ có biểu tượng mũi tên hiển thị có thể thần chú thành trang bị mới.

Thuộc tính bộ trang bị mới Thần Chú-Hoang Vu:

 6. Shop Huy Chương - Đỉnh Phong Tranh Bá.

Cập nhật giá mới, đạo cụ mới và ninja mới trong shop huy chương như sau:

Chi tiết những vật phẩm được thay đổi như sau:

 7. Huyết kế giới hạn mới: Thanh Long.

Huyết Kế Giới Hạn mới Thanh Long sở hữu 2 dòng thuộc tính tỉ lệ cứu viện, thể lực mạnh mẽ:

 8. Danh Hiệu Mới trong Shop Cổ Thần

Ra mắt danh hiệu cổ thần mới “Đấu Chiến Thánh” trong Shop Cổ Thần với thuộc tính mạnh mẽ hơn.

 9. Điều chỉnh trang sức Cổ Thần - Nâng Cấp.

 10. Điều Chỉnh trang bị Hoang Vu - Nâng  Cấp.

Điều chỉnh trang bị Hoang Vu-Nâng Cấp như sau:

Tin tức khác