Tin tức

[Thông Báo] Bảo Trì Máy Chủ

10:AM 18/07/2018

Các Ninja thân mến,

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và đảm bảo các server hoạt động được ổn định nhất. Naruto xin thông báo bảo trì nâng cấp máy chủ.

  • Thời gian bảo trì dự kiến:  từ 14h00 đến 16h00 ngày 17/07/2018 
  • Nội dung bảo trì: Bảo trì nâng cấp Server Game
  • Ảnh hưởng: Các Ninja không thể đăng nhập vào các server có trong danh sách bảo trì. Trang chủ, Fanpage, diễn đàn, nạp thẻ và các server game khác vẫn hoạt động bình thường.


Danh sách các máy chủ bảo trì:

Z264.Yotsuki24
S0031.Sakura
Z265.Yotsuki25
Z266.Yotsuki26
S0001.Hinata
Z267.Yotsuki27
S0002.Hinata
Z268.Yotsuki28
S0003.Hinata
Z269.Yotsuki29
Z270.Yotsuki30
S0004.Hinata
Z271.Yuki1
S0005.Hinata
Z272.Yuki2
S0006.Hinata
Z273.Yuki3
Z274.Yuki4
S0007.Hinata
Z275.Yuki5
Z276.Yuki6
S0008.Hinata
Z277.Yuki7
S0009.Hinata
Z278.Yuki8
S0010.Hinata
Z279.Yuki9
Z280.Yuki10
S0011.Hinata
Z281.Fuma1
Z282.Fuma2
S0012.Hinata
Z283.Fuma3
S0013.Hinata
Z284.Fuma4
S0014.Hinata
S0015.Hinata
S0016.Hinata
S0017.Hinata
S0018.Hinata


Naruto xin chân thành gửi lời xin lỗi về sự bất tiện này đến các Ninja!

Tin tức khác