Tin tức

[Thông Báo ] Về sự cố Event Xếp Hạng Nạp Liên Server

15:PM 19/07/2018

 Thân chào tất cả các Ninja!

Hiện tại trên BXH event Xếp Hạng Nạp Liên Server xuất hiện Nhân vật Corgi Dutt Eden đang đứng đầu trên BXH.

BĐH xin thông báo Nhân vật Corgi Dutt Eden là Nhân vật GM và server 3000 là server test.

Hiện tại lỗi kỹ thuật của nhân vật GM xuất hiện trên BXH là sự cố ngoài mong muốn và không thể xóa xếp hạng trên BXH.

 Do vậy BĐH xin thông báo quy trình tổng kết phát thưởng để các Ninja nắm rõ và không ảnh hưởng đến quá trình đua top nạp thẻ của cac Ninja như sau:

  1. Thời gian tổng kết và phát thưởng không thay đổi.
  2. Sau khi tổng kết tất cả các nhân vật đang có trong BXH sẽ  nhận được phần quà (phát qua thư hệ thống) đúng theo hạng trong BXH lúc tổng kết của event.
  3. Sau đó nhân vật hạng 2 sẽ được thêm phần quà còn thiếu so với hạng 1 (phát qua thư hệ thống)
  4. Nhân vật hạng 4 sẽ được thêm phần quà còn thiếu so với hạng 3 (phát qua thư hệ thống)
  5. Nhân vật hạng 6 sẽ được thêm phần quà còn thiếu so với hạng 5 (phát qua thư hệ thống)
  6. Nhân vật hạng 11 sẽ được thêm phần quà còn thiếu so với hạng 10 (phát qua thư hệ thống)
  7. Nhân vật hạng 21 sẽ được thêm phần quà còn thiếu so với hạng 20 (phát qua thư hệ thống) 

  Ví dụ: Nếu BXH không thay đổi, khi tổng kết event Nhân vật Asia server 524 sẽ xếp hạng 2 và nhận đúng phần quà của hệ thống là hạng 2, ngoài ra còn nhận được thêm phần quà còn thiếu so với hạng 1 (phát qua thư hệ thống).

BĐH xin cáo lỗi về sự cố bất tiện này!!

 

Tin tức khác