• Tốt
 • Đầy
 • Bảo trì
S06.Sakon Ukon

Nội Dung Điều Chỉnh Mừng Sinh Nhật Naruto 568 - 24/09/2021

Ngày đăng: 23-09-2021

Thời gian áp dụng điều chỉnh phiên bản: từ 18h00 ngày 23/09/2021

1.Quà Sinh Nhật dành Cho Toàn Thể Nhẫn Giả.

Mừng game Naruto đã trải qua quãng đường dài 8 năm cùng với các thế hệ Ninja, Nhà Phát Hành Game Naruto 568E gửi đến toàn thể nhẫn giả lễ bao quà bao gồm:

 • Lễ bao Cánh Final Kurama*1 (do đội ngũ design 568 vẽ) gồm:
  • Tay Cửu Vĩ*100,
  • Boom Vĩ Thú*250,
  • Đá Chấn Thiên*500.
 • Thông linh thú Sasuke Thơ Ấu*1
 • Lễ Kim*5680
 • Rương Trái Năng Lượng*56
 • 4 Cấp Ngọc Đại Lễ Bao*8

Thời gian phát quà sinh nhật:  23h ngày 24/09/2021  (Những Ninja không online quá 7 ngày sẽ không thể nhận được quà)

2.Vĩ Thú - Hồn Trận

Điều chỉnh tính năng Vĩ Thú – Hồn Trận, nhằm mang đến độ cân bằng của cả 3 loại Hồn Trận: Xà Bàn Trận, Ngư Lân Trận và Phương Viên Trận. Sau đây là những chi tiết kỹ năng của 3 loại hồn trận của tính năng Vĩ Thú:

*Xà Bàn Trận:

-Thiên Nhãn Xà: Cấp độ hồn trận kích hoạt lv21-lv40

-Ràng Buộc Dung Nham: Cấp độ hồn trận kích hoạt lv1-lv40


*Ngư Lân Trận:

-Ngân Bạo Thủy: Cấp độ hồn trận kích hoạt lv21-lv40

-Tuyết Nguyệt Hoa: Cấp độ hồn trận kích hoạt lv1-lv40


*Phương Viên Trận

-Khóa Huyễn Âm: Cấp độ hồn trận kích hoạt lv1-lv40

-Phong Lôi Long: Cấp độ hồn trận kích hoạt lv21-lv40


3.Điều chỉnh Ninja

Điều chỉnh thiên phú:

 • Sau khi bị tấn công, có % tỉ lệ xóa hiệu ứng tiêu cực cho bản thân.
 • Lúc Ninja lên trận, tăng và giảm % tốc độ.
 • Lúc ninja này tấn công bỏ qua phòng thủ địch.
 • Bỏ qua thuộc tính giảm khả năng khống chế (Tử môn Gai, Otsutsuki Indra)

Điều chỉnh kỹ năng:

 • Giải quân ta hiệu ứng bất lợi.
 • Tăng quân ta % công kích.

Thông tin chi tiết các tướng được điều chỉnh sẽ được cập nhật mới trên Trang chủ phần Thư Viện mục Tổng hợp Tướng”.

4.Điều Chỉnh Trang Bị Và Trang Sức

Thay đổi 1 số thuộc tính thành thuộc tính mới “trừ giảm công địch và trừ giảm thủ địch” (và 1 số điều chỉnh khác) để tạo sự cân bằng và tính chiến thuật hơn.

Thông tin chi tiết các trang bị và trang sức được điều chỉnh sẽ đc cập nhật mới trên trang chủ phần Thư Viện mục Trang bị, trang sức”.

Sau đây là 1 vài bộ trang bị trang sức được chỉnh sửa:

5.Điều Chỉnh Công Thức Tính: Bản Thân Giảm Công Địch Và Bản Thân Giảm Thủ Địch.

a. Cách tính bản thân giảm công địch:

VD:
Phe ta: Kiba có thiên phú: bản thân giảm công địch+30%, trang bị: bản thân giảm công địch+30%.  Vật công Kiba là 200.000

Phe địch: Iruka có bản thân giảm công địch+50%. Vật công Iruka là 250.000

=> Kiba: Vật công = 200.000 - (200.000*50%) = 200.000-100.000=100.000

=> Iruka: Vật công = 250.000 - (250.000*(30%+30%)) = 250.000 - (250.000*60%) = 250.000 - 150.000 = 100.000

b. Cách tính bản thân giảm thủ địch:

VD:
Phe ta: Roshi Tứ Vĩ có bản thân giảm thủ địch+50%,trang bị có giảm thủ địch+50%.

Phe địch: Vật phòng Iruka là 250.000

=> Iruka: Vật phòng = 250.000 - (250.000*(50%+50%)) = 250.000 - (250.000*(100%)) = 250.000 - 250.000 = 0

Sự Kiện liên quan
Bạn cần hỗ trợ
×