• Tốt
  • Đầy
  • Bảo trì
S06.Gaara Nhất Vĩ

Tổng Hợp Trang Bị Và Trang Sức

Ngày đăng: 31-08-2020

Trang Bị:

1. Trang Bị Huyết Nha 

2. Trang bị indra

3. Trang bị indra - otsutsuki 

4. Trang bị Minato 

5. Trang bị Minato-Namikage 

6. Trang Bị Ashura 

7. Trang bị Hòa Anh Đào 

8.Trang bị Senju 

9. Trang Bị Sarutobi

10. Trang Bị Hokage 

11. Trang Bị Thần Chú-Hokage 

12. Trang Bị Kazekage

13. Trang Bị Canh Tý 

14. Trang Bị Uchiha

15. Trang Bị Thần Chú Uchiha

Trang Sức:

1. Trang Sức Huyết Nha 

2. Trang Sức Indra

3. Trang Sức Kaguya 

4. Trang Sức Ashura

5. Trang Sức Hậu Duệ

6. Trang Sức Thần Chú Hậu Duệ

7. Trang Sức Senju

8. Trang Sức Hokage 

9. Trang Sức Thầy Trò 

10. Trang Sức Momoshiki 

11. Trang Sức Uchiha 

Sự Kiện liên quan
Bạn cần hỗ trợ
×