• Tốt
  • Đầy
  • Bảo trì
S05.Hokage VII-Sasuke

Tổng Hợp Trang Bị Và Trang Sức

Ngày đăng: 31-08-2020

Trang Bị:

1. Trang Bị Huyết Nha 

2. Trang bị indra

3. Trang bị indra - otsutsuki 

4. Trang bị Minato 

5. Trang bị Minato-Namikage 

6. Trang Bị Ashura 

7. Trang bị Hòa Anh Đào 

8.Trang bị Senju 

9. Trang Bị Sarutobi

10. Trang Bị Hokage 

11. Trang Bị Thần Chú-Hokage 

12. Trang Bị Kazekage

13. Trang Bị Kazekage-Gaara

14. Trang Bị Canh Tý 

15. Trang Bị Uchiha

16. Trang Bị Thần Chú Uchiha

17. Trang Bị Obito

18. Trang Bị Tân Sửu

19. Trang Bị Tân Sửu May Mắn

20. Trang Bị Uzumaki

21. Trang Bị Uzumaki - Thần Chú

 

22. Trang Bị Sasuke

23. Trang Bị Sasuke - Akatsuki

24. Trang Bị Mộc Diệp

25. Trang Bị Mộc Diệp-Thần Chú

Trang Sức:

1. Trang Sức Huyết Nha 

2. Trang Sức Indra

3. Trang Sức Kaguya 

4. Trang Sức Ashura

5. Trang Sức Hậu Duệ

6. Trang Sức Thần Chú Hậu Duệ

7. Trang Sức Senju

8. Trang Sức Hokage 

9. Trang Sức Thầy Trò 

10. Trang Sức Momoshiki 

11. Trang Sức Uchiha 

12. Trang Sức Madara

13. Trang Sức Tân Sửu

14. Trang Sức Tiên Nhân

15. Trang Sức Mây Mù

16. Trang Sức Hyuga

Sự Kiện liên quan
Bạn cần hỗ trợ
×