• Tốt
  • Đầy
  • Bảo trì
S05.Hokage VII-Sasuke

Tổng Hợp Thông Linh Thú

Ngày đăng: 30-08-2020

1. Chun Li

2. Tuần Lộc Mũi Đỏ 

3. Phong Vân 

4. Hinata Kiếm Khách 

5. Tả Nhãn Hỏa Long 

6. Kitsune Hi Kawa 

7. Naruto Thơ Ấu 

8. Ngạc nhiên Chưa 

9. Sindragosa 

10. Mộng Chi Chủ 

11. Chị Hằng 

12. Nữ Nô 

13. Teemo 

15. Tam Đầu Xà

15. Canh Tý 

16. Bạch Lang 

17. Itachi 

18. Thông Linh Thú Valentine 

19. Nhất Vĩ Shikaku 

20. Nhị Vĩ Matatal 

21. Hinata Giáng Sinh 

22. Cửu Đầu Xà 

23. Kỳ Lân 

24. Ngũ Vĩ Kukuo

25. Bát Vĩ Gyuki

26. Tam Vĩ Isobu

27. Tứ Vĩ Goku

28. Cửu Vĩ Kurama

29. Mèo Ninja Giáng Sinh

30. Tân Sửu

31. Mèo Deka

32. Mèo Hina

33. Lục Vĩ Saiken

34. Thất Vĩ Chomei

35. Thập Vĩ Juubi

36. Cóc Hồ Lô

37. Shima

38. Fukasaku

39. Thập vĩ Juubi 2

40. Gamamaru

40. Sinh nhật 8 tuổi naruto

Sự Kiện liên quan
Bạn cần hỗ trợ
×