• Tốt
  • Đầy
  • Bảo trì
S02.Han-Ngũ Vĩ

Login acc FB và GG trên Client

Ngày đăng: 21-09-2020

Bước 1: Nhẫn giả vào trang https://id.568play.vn/  chọn mục đăng nhập Facebook hoặc Google

Bước 2: Trang này sẽ hiển thị ID tài khoản của bạn và các nhẫn giả chọn mục “Đổi mật khẩu” cho tài khoản đăng nhập bằng Facebook và Google.

Bước 3: Các nhẫn giả cập nhật mật khẩu cho tài khoản đăng nhập bằng Facebook và Google,  cập nhật thành công sẽ có thông báo “Đã thay đổi mật khẩu của bạn!”

Bước 4: Các nhẫn giả mở Client lên, rồi đăng nhập tài khoản Facebook hoặc Google ( với là ID là ID hiển thị ở bước 2, mật khẩu là mật khẩu đổi thành công ở bước 3)

Thư viện liên quan
Bạn cần hỗ trợ
×