• Tốt
 • Đầy
 • Bảo trì
S06.Sakon Ukon

Event Đặc Biệt- Chào Mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam - 18/11/2021

Ngày đăng: 17-11-2021

Nội dung điều chỉnh tướng tháng 11

Thời gian áp dụng chỉnh sửa: Từ 17h30 ngày 17/11/2021

Tướng được điều chỉnh sẽ được cập nhật mới trên Trang Chủ phần Thư Viện mục “Tổng hợp tướng”. Link chi tiết https://naruto.568play.vn/su-kien/tong-hop-tuong-2087.html

Sau đây là tướng được chỉnh sửa:

1. Tướng Mitsuki

Thiên Phú: Tăng % siêu lớn Nhạy Bén và Tinh thần, sinh ra có 120% Tốc độ, 200% tỉ lệ Sát thương, 200% tỉ lệ Miễn thương, 30% tỉ lệ chính xác, 30% tỉ lệ bạo kích, 30% tỉ lệ phá kích, 30% tỉ lệ hợp kích, 30% tỉ lệ né tránh, 30% tỉ lệ kháng bạo, 30% tỉ lệ đỡ đòn, 30% tỉ lệ cứu viện. Lúc Ninja lên trận, tăng toàn quân ta 60% tốc độ, 50% tỉ lệ sát thương và 30% phòng thủ, tăng hàng giữa và sau 30% máu, tăng bản thân 60% máu, giúp đồng đội bỏ qua 100% tỉ lệ khống chế địch, giúp đồng đội tăng 50% tỉ lệ khống chế địch. Bản thân trừ giảm công địch 50%. Lúc ninja này tấn công bỏ qua 75% phòng thủ địch. Bản thân bỏ qua 200% tỉ lệ khống chế địch, bản thân bỏ qua phản thương hệ số 150%. Bản thân còn dưới 30% máu vào trạng thái Tiên Nhân (giảm lượng lớn sát thương nhận vào và tăng lượng lớn sát thương gây ra). Sau khi bị tấn công có 50% tỉ lệ xoá hiệu ứng tiêu cực cho bản thân, Sau khi bị tấn công, phản thương 300% máu mất đi, ngẫu nhiên 3 mục tiêu địch bị Độc Rắn (giảm lượng máu địch tương đương 10% máu hiện tại của địch) trong 1 lượt. Miễn dịch Câm Lặng, Mù, Giam Cầm, Tử Vong Chủng, Giảm nộ và bỏ qua Siêu Né, Né Tức Thì, Thiên Thủ.

Kỹ năng: Công hàng đầu/giữa/sau hệ số tương ứng 500/400/300%, tăng toàn quân 25% công kích trong 1 lượt, tăng hàng đầu/giữa/sau tương ứng 30% tỉ lệ đỡ đòn (vượt giới hạn)/30% tỉ lệ phá kích (vượt giới hạn)/30% tỉ lệ kháng bạo (vượt giới hạn) trong 1 lượt, giảm toàn quân địch 50% tỉ lệ miễn thương trong 1 lượt, giảm hàng đầu/giữa/sau địch tương ứng 30% chính xác/30% bạo kích/30% tỉ lệ phá kích trong 1 lượt. Hồi bản thân 100 nộ, hồi đồng đội 45 nộ.

2. Tướng Uchiha Mikoto

Thiên phú: Tăng % siêu lượng Nhạy Bén và Lực Tay, có 95% tốc độ, 70% tỉ lệ sát thương và 80% tỉ lệ miễn thương, lúc Ninja này trên trận, tăng toàn quân ta 44% tốc độ, tăng toàn quân ta 30% tỉ lệ sát thương và 30% máu, giúp đồng đội bỏ qua 50% tỉ lệ khống chế địch. Bản thân có 30% khả năng bỏ qua thuộc tính tấn công của địch và bỏ qua 120% tỉ lệ khống chế địch. Sau khi bị tấn công, 30% xóa trạng thái tiêu cực bản thân. Miễn dịch Băng Phong và bỏ qua Siêu Né. (1 CS kích hoạt thiên phú ẩn)

Thiên Phú sau khi 1CS: Tăng % siêu lượng Nhạy Bén và Lực Tay, có 95% tốc độ, 80% tỉ lệ sát thương và 90% tỉ lệ miễn thương, lúc Ninja này trên trận, tăng đồng đội 44% tốc độ, tăng bản thân 66% tốc độ, tăng toàn quân ta 30% tỉ lệ sát thương và 30% máu, giúp đồng đội bỏ qua 50% tỉ lệ khống chế địch. Bản thân có 30% khả năng bỏ qua thuộc tính tấn công của địch và bỏ qua 150% tỉ lệ khống chế địch. Sau khi bị tấn công, 30% xóa trạng thái tiêu cực bản thân, 50% giảm ngẫu nhiên 1 quân địch 50% tỉ lệ miễn thương 1 lượt (không thể xóa). Miễn dịch Băng Phong, Nguyền Rủa và bỏ qua Siêu Né (3 CS kích hoạt thiên phú ẩn)

Thiên Phú sau khi 3CS: Tăng % siêu lượng Nhạy Bén và Lực Tay, có 95% tốc độ, 100% tỉ lệ sát thương và 120% tỉ lệ miễn thương, lúc Ninja này trên trận, tăng đồng đội 44% tốc độ, tăng bản thân 88% tốc độ, tăng toàn quân ta 30% tỉ lệ sát thương và 30% máu, giúp đồng đội bỏ qua 50% tỉ lệ khống chế địch. Bản thân có 30% khả năng bỏ qua thuộc tính tấn công của địch và bỏ qua 170% tỉ lệ khống chế địch. Mỗi giảm 10% máu, tăng bản thân 20% tỉ lệ miễn thương. Sau khi bị tấn công, 30% xóa trạng thái tiêu cực bản thân, 90% giảm ngẫu nhiên 2 quân địch 50% tỉ lệ miễn thương 1 lượt (không thể xóa). Miễn dịch Băng Phong, Cấm kỹ, Nguyền Rủa và bỏ qua Siêu Né.

Kỹ năng: Công toàn bộ, hệ số 300%, 100% tỉ lệ khiến địch Băng Phong 2 lượt (không thể xóa bỏ), ngoài ra còn có 160% tỉ lệ Nguyền Rủa 2 lượt. 100% bản thân vào trạng thái siêu né 1 lượt, tăng toàn quân ta 30% tốc độ và 30% vật huyễn phòng 2 lượt, giảm phe địch 30% tỉ lệ miễn thương và 50% tỉ lệ hợp kích 2 lượt, hồi bản thân 100 nộ, hồi phe ta ngoại trừ bản thân 30 nộ. (2 CS kích hoạt kỹ năng ẩn)

Kỹ năng sau khi 2cs: Công toàn bộ, hệ số 360%, 220% tỉ lệ khiến địch Băng Phong 2 lượt (không thể xóa bỏ), ngoài ra còn có 350% tỉ lệ Nguyền Rủa 2 lượt. 100% bản thân vào trạng thái siêu né 1 lượt, tăng toàn quân ta 30% tốc độ và 50% vật huyễn phòng 2 lượt, giảm phe địch 50% tỉ lệ miễn thương và 50% tỉ lệ hợp kích 2 lượt, hồi bản thân 100 nộ, hồi phe ta ngoại trừ bản thân 30 nộ.

 Hoạt Động 1: Xếp hạng nạp liên server- Tất cả server chung BXH nạp

Thời gian hoạt động18/11/2021  -  23:59 27/11/2021
Phạm vi hoạt động:    tất cả các máy chủ của <Naruto>
Quy tắc hoạt động:

 1. Trong thời gian hoạt động, người chơi nạp Vàng sẽ chuyển thành điểm.
 2. Hạng nạp liên SV hiển thị TOP 20 người chơi điểm cao nhất
 3. Bảng xếp hạng và điểm mỗi 5 phút làm mới 1 lần (Cho đến 23:29 28/09/2021 ngừng tính điểm nạp, đến 23:34 28/09/2021 kết thúc làm mới), thời gian phát thưởng: trước khi event kết thúc 10 phút.
 4. Căn cứ vào xếp hạng cuối cùng và điểm nạp để xác nhận mức trả lễ thực tế ở hạng tương ứng, hệ thống phát thưởng trả lễ qua thư (trả lễ là Vàng).

 Hoạt Động 2: Nạp Tranh Mua

Tích lũy nạp mốc 10000: bán trang bị Hokage

Thời gian hoạt động00:01 18/11/2021  -  23:59 22/11/2021
Phạm vi hoạt động:    tất cả các máy chủ của <Naruto>
Quy tắc hoạt động:

Trong thời gian event nạp Vàng đạt mốc chỉ định kích hoạt quyền mua đạo cụ giới hạn giảm giá, một số đạo cụ còn miễn phí nhận.

Note:

 1. Đạo cụ lượng bán giới hạn, bán hết chấm dứt
 2. Mỗi loại đạo cụ hạn lần mua/ nhận 1 lần
 3. Mua đạo cụ không thể dùng Lễ Kim.

Thiên phú: Tăng % siêu lớn Nhạy Bén và Tinh Thần, sinh ra có 110% Tốc độ, 60% tỉ lệ Sát thương, 80% tỉ lệ Miễn thương. Lúc Ninja lên trận, tăng toàn quân ta 45% tốc độ, 30% tỉ lệ tổn thương, giảm hàng toàn quân địch 30% tỉ lệ miễn thương, giúp đồng đội bỏ qua 50% tỉ lệ khống chế địch. Bản thân bỏ qua 130% tỉ lệ khống chế địch và bản thân bỏ qua 50% phòng thủ địch. Khi bị tấn công, có 25% cơ hội xoá tất cả hiệu ứng bất lợi cho bản thân. Miễn dịch Tử Vong Chủng. (1 CS kích hoạt thiên phú ẩn)

Thiên Phú sau khi 1CS: Tăng % siêu lớn Nhạy Bén và Tinh Thần, sinh ra có 110% Tốc độ, 90% tỉ lệ Sát thương, 80% tỉ lệ Miễn thương. Lúc Ninja lên trận, tăng toàn quân ta 45% tốc độ, 50% tỉ lệ tổn thương, giảm hàng toàn quân địch 30% tỉ lệ miễn thương, trừ giảm công của toàn quân địch 30%, giúp đồng đội bỏ qua 50% tỉ lệ khống chế địch. Bản thân bỏ qua 150% tỉ lệ khống chế địch và bản thân bỏ qua 50% phòng thủ địch. Khi bị tấn công, có 25% cơ hội xoá tất cả hiệu ứng bất lợi cho bản thân và có 100% tăng bản thân 30% công kích trong 1 lượt. Miễn dịch Tử Vong Chủng, Giảm nộ. (3 CS kích hoạt thiên phú ẩn)

Thiên Phú sau khi 3CS: Tăng % siêu lớn Nhạy Bén và Tinh Thần, sinh ra có 110% Tốc độ, 120% tỉ lệ Sát thương, 80% tỉ lệ Miễn thương. Lúc Ninja lên trận, tăng toàn quân ta 45% tốc độ, 50% tỉ lệ tổn thương, tăng toàn quân ta 50% tỉ lệ khống chế địch, giảm toàn quân địch 50% tỉ lệ miễn thương, trừ giảm công của toàn quân địch 30%, giúp đồng đội bỏ qua 50% tỉ lệ khống chế địch. Bản thân bỏ qua 170% tỉ lệ khống chế địch và bản thân bỏ qua 50% phòng thủ địch. Sau khi chết hồi sinh với 50% máu và xóa bỏ mọi trạng thái bất lợi, có lợi, khống chế cho bản thân (1 lần hồi sinh). Khi bị tấn công, có 25% cơ hội xoá tất cả hiệu ứng bất lợi cho bản thân và có 100% tăng bản thân 30% công kích trong 1 lượt. Miễn dịch Tử Vong Chủng, Giảm nộ và Giam Cầm.

Kỹ năng: Công toàn bộ, hệ số 300%, 200% tỉ lệ khiến địch Choáng duy trì 2 lượt, giảm toàn quân địch 40% phòng thủ trong 2 lượt, 30% tỉ lệ bạo kích trong 2 lượt, tăng toàn quân ta 30% công kích trong 2 lượt, tăng hàng giữa phe ta 30% tỉ lệ phá kích trong 1 lượt (vượt giới hạn). Hồi bản thân 50 nộ, đồng đội 30 nộ. (2 CS kích hoạt kỹ năng ẩn)

Kỹ năng sau khi 2CS: Công toàn bộ, hệ số 360%, 300% tỉ lệ khiến địch Choáng duy trì 2 lượt, 250% tỉ lệ khiến địch Giam Cầm duy trì 2 lượt, giảm toàn quân địch 40% phòng thủ trong 2 lượt, 30% tỉ lệ bạo kích trong 2 lượt (không thể giải), tăng toàn quân ta 30% công kích trong 2 lượt, tăng hàng giữa phe ta 50% tỉ lệ phá kích trong 1 lượt (vượt giới hạn), tăng hàng sau phe ta 30% tỉ lệ thành công kỹ năng khống chế trong 1 lượt. Hồi bản thân 68 nộ, đồng đội 30 nộ.

 Hoạt Động 3: Đập Trứng

Thời gian hoạt động: 00:01 18/11/2021  -  23:59 2211/2021
Phạm vi hoạt động: tất cả các máy chủ của <Naruto>
Quy tắc hoạt động:

 1. Trong thời gian event, mỗi ngày có 1 búa miễn phí, dùng búa đập trứng, nhận thưởng đạo cụ trong trứng.
 2. Sau khi dùng búa miễn phí, tiêu Vàng thay búa, 1 búa = 100 Vàng;
 3. Lượng  trứng đập là 9, tương ứng với 9 phần thưởng;
 4. Người chơi dùng "Làm mới thưởng", làm mới trứng và vật phẩm trong trứng.
 5. "Làm mới trứng" chia 2 loại: làm mới miễn phí (Cần hết CD) và tiêu phí làm mới (Mỗi lần 100 Vàng).
 6. Người chơi dùng "Đập nhiều", 1 lần mở toàn bộ trứng, mỗi lần tiêu 800 Vàng.
 7. Trong quá trình đập trứng nhận Huy Chương, tập hợp 6 Huy Chương mở khiêu chiến thưởng lớn, ở khiêu chiến thưởng lớn nhận lượng lớn kẹo.
 8. Trong Đập Trứng nhận kẹo, tiêu kẹo ở shop đổi các loại đạo cụ.
 9. Vàng tiêu trong hoạt động đạt lượng chỉ định nhận thưởng tương ứng trong LB tiêu phí.

 Hoạt Động 4: Tặng Lễ

Thời gian hoạt động00:01 18/11/2021  -  23:59 2211/2021
Phạm vi hoạt động:    tất cả các máy chủ của <Naruto>
Quy tắc hoạt động:

 1. Trong thời gian hoạt động nạp 1 lần bất kỳ nhận “lễ bao Phúc” trị giá 1888 Vàng.
 2. Trong thời gian hoạt động nạp 1 lần đạt mốc nhất định có thể kích hoạt nhận thưởng, mốc nạp 1 lần chia làm 4 loại, mỗi loại đu có lễ bao và vàng tương ứng nhận miễn phí.
  Chú ý: Người chơi chỉ có thể chọn 1 trong 4 loại phần thưởng. Kích hoạt 1 trong những loại phần thưởng sẽ không thể nhận phần thưởng loại khác. Xin cẩn thận chọn lựa.Ví dụ: Trong thời gian hoạt dộng 4 mốc nạp 1 lần là:
 • Mốc 1: 5000-9999
 • Mốc 2: 10000-19999
 • Mốc 3: 20000-49999
 • Mốc 4: 50000-999999

Sau khi Người chơi nhận 1 trong các mốc lễ bao, 3 mốc kia sẽ không thể nhận nữa, hoạt động kết thúc.

 Hoạt động 5: Đào Bảo

Thời gian hoạt động: 00:01 18/11/2021  -  23:59 22/11/2021
Phạm vi hoạt động: tất cả các máy chủ của <Naruto>
Quy tắc hoạt động:

 1. Trong thời gian hoạt động, người chơi nạp thẻ tích lũy mức nạp.
 2. Đạt mức nạp chỉ định tự động kích hoạt khoáng vàng.
 3. Khoáng vàng chia thành 5 loại, mỗi loại tương ứng mức nạp và mức trả lễ khác nhau, 5 loại có thể kích hoạt cùng lúc.
 4. Trả lễ của 5 loại khoáng đều liên tục 20 ngày, mỗi ngày 00:30 phát qua thư

Chú ý: Toàn bộ trả lễ đều ở sau khi event kết thúc ngày thứ 2 lúc 00:30 mới bắt đầu phát thư đầu tiên, chú ý nhận.

 1. Trong thời gian event, nạp 1 lần đầu tiên thỏa điều kiện nhận thêm bảo tàng khoáng. Trong thời gian event, thống kê mức nạp của người chơi toàn server đến giải thưởng may mắn, mỗi nạp 1 vàng giải thưởng tăng 1 vàng, mỗi ngày 12:00, 18:00 và 22:00 rút ngẫu nhiên 3 người chơi may mắn trong người chơi nạp thẻ toàn server trả lễ Vàng.

Chú ý: Trước và sau 15 phút thời gian phát thưởng, giải thưởng tạm không làm mới nữa. Mỗi người chơi trong thời gian hoạt động chỉ có thể tham dự 1 lần giải thưởng may mắn trả lễ Vàng.

 Hoạt Động 6: Kho Báu

Thời gian hoạt động00:01 18/11/2021  -  23:59 22/11/2021
Phạm vi hoạt động:    tất cả các máy chủ của <Naruto>
Nội dung hoạt động:  Kho Báu có 2 cách chơi rút thăm may mắn và rút thăm Vàng, đồng  thời rút thăm nhận được điểm may mắn, khi điểm may mắn tích lũy đến số lượng nhất định có thể tiến hành rút thăm Bí Bảo.
Quy tắc hoạt động:

 1. Rút thăm Vàng cần tiêu Vàng để tiến hành rút thăm, mỗi lần rút thăm có thể nhận được 1 điểm tích lũy, điểm tích lũy có thể dùng để đổi đạo cụ cực phẩm;
 2. Rút thăm may mắn thông qua thời gian online nhận được cơ hội rút thăm miễn phí;
 3. Điểm tích lũy có thể ở giao diện hoán đổi tiến hành đạo cụ hoán đổi!
 4. Khi hoạt động kết thúc điểm tích lũy thành 0.

 Hoạt Động 7: Nạp Mỗi Ngày

Thời gian hoạt động00:01 18/11/2021  -  23:59 22/11/2021
Phạm vi hoạt động:    tất cả các máy chủ của <Naruto>
Quy tắc hoạt động:

 1. Trong thời gian event, mỗi ngày tiến hành nạp mốc chỉ định, miễn phí nhận thưởng nạp mỗi ngày;
 2. Nạp còn có thể nhận thưởng LB toàn SV, toàn SV số lượng có hạn, nạp trước nhận trước, toàn SV lượng còn 0 sẽ không thể nhận nữa, mỗi loại thưởng LB toàn SV hạn mua/nhận 1 lần;
 3. Thưởng nạp mỗi ngày và thưởng LB toàn SV mỗi ngày 0h làm mới nội dung thưởng, thưởng mỗi ngày đều hấp dẫn.

Hoạt Động 8: Ninja tập kết lệnh

Thời gian hoạt động00:01 18/11/2021  -  23:59 22/11/2021
Phạm vi hoạt động:    tất cả các máy chủ của <Naruto>
Quy tắc hoạt động:

 1. Trong thời gian event nạp nhận Danh Nhẫn Lục tương ứng (mỗi nạp 10 Vàng nhận 10 tấm Danh Nhẫn Lục).
 2. Danh Nhẫn Lục dùng để mua Ninja có hạn chế lượng tối đa (1 tấm Danh Nhẫn Lục= 1 Vàng).
 3. Đạo cụ Shop Danh Nhẫn Lục mỗi ngày 0h làm mới, dùng Danh Nhẫn Lục mua.
 4. Event này không thể dùng Lễ Kim. Tiêu phí không tặng Danh Nhẫn Lục.

Hoạt Động 9: Kỳ Trân Bảo Tháp 

Thời gian hoạt động00:01 18/11/2021  -  23:59 22/11/2021
Phạm vi hoạt động:    tất cả các máy chủ của <Naruto>
Quy tắc hoạt động:

 1. Trong thời gian event, có thể dùng Vàng tiến hành rút thưởng. Mỗi tầng rút thưởng lượng Vàng tiêu khác nhau, tầng càng cao Vàng cần tiêu càng nhiu.
 2. Rút thưởng bắt đầu từ tầng thấp nhất, mỗi rút trúng 1 phần thưởng, sẽ điểm sáng phần thưởng biểu tượng đạo cụ đó, sau khi toàn bộ biểu tượng đạo vụ tầng đó đu được điểm sáng, sẽ leo lên 1 tầng, đồng thời nhận thưởng thu thập tầng tương ứng.
 3. Số tầng càng cao, thưởng càng phong phú, sau khi rút trúng thưởng tầng cao nhất, hoạt động kết thúc.

 Hoạt Động 10: Quay Số

Thời gian hoạt động00:01 18/11/2021  -  23:59 22/11/2021
Phạm vi hoạt động:    tất cả các máy chủ của <Naruto>
Quy tắc hoạt động:

 1. Tích lũy nạp lượng Vàng đạt yêu cầu kích hoạt Quay Số.
 2. Sau khi kích hoạt Quay Số, mỗi lần quay đều cần tiêu Vàng, sau khi kết thúc Quay Số, sẽ nhận Vàng trả lễ;
 3. Quay Số có số lần hạn chế, sau khi dùng xong số lần không thể tham dự Quay Số nhận Vàng trả lễ.

 Hoạt Động 11: Giảm Giá Tranh Mua

Thời gian hoạt động00:01 18/11/2021  -  23:59 22/11/2021
Phạm vi hoạt động:    tất cả các máy chủ của <Naruto>
Quy tắc hoạt động:

 1. Trong thời gian hoạt động, người chơi tiêu Vàng hoặc Lễ Kim mua theo giá hiện tại đã giảm.
 2. Lúc tổng số lượng sản phẩm bán hoặc lượng hạn mua cá nhân là 0, sẽ không thể mua.

 Hoạt Động 12: Nạp 1 Lần Trả Lễ- Tăng % Các Mốc Trả Lễ

Thời gian hoạt động00:01 18/11/2021  -  23:59 22/11/2021
Phạm vi hoạt động:    tất cả các máy chủ của <Naruto>
Nội dung hoạt động:

 1. Trong thời gian event nạp 1 lần đạt mức chỉ định, nhận Vàng trả lễ.
 2. Vàng trả lễ của mỗi mốc mức độ nạp 1 lần đều chỉ tham gia 1 lần!
 3. Vàng trả lễ sẽ phát qua thư.
 4. Vàng trả lễ không tham dự event khác và kinh nghiệm VIP.
 5. Làm mới các mốc nạp hằng ngày

 Hoạt Động 13: Vui Vẻ

Thời gian hoạt động00:01 18/11/2021  -  23:59 22/11/2021
Phạm vi hoạt động:    tất cả các máy chủ của <Naruto>
Quy tắc hoạt động:

 1. 10 Vàng= 1 điểm vui vẻ,mỗi ngày nhận thưởng 50 điểm vui vẻ
 2. Tích lũy nạp thẻ nhận thưởng thêm điểm vui vẻ
 3. Mở thưởng Vui Vẻ cần tiêu điểm vui vẻ
 4. Thưởng nhận được trực tiếp vào túi.

 Hoạt Động 14: Thập Vĩ Giáng Lâm

Thời gian hoạt động00:01 18/11/2021  -  23:59 22/11/2021
Phạm vi hoạt động:    tất cả các máy chủ của <Naruto>
Chú thích  hoạt động:

 1. Trong thời gian hoạt động người chơi tiêu 1 Vàng/ Lễ Kim nhận 1 điểm Tinh Hồn Vĩ Thú;
 2. Mỗi thu thập 1 vĩ thú sẽ nhận lễ kim trả lễ tương ướng (mỗi ngày làm mới);
 3. Tinh Hồn Vĩ Thú thu thập sẽ tự động chuyển hóa thành Tinh Hồn Thập Vĩ;
 4. Sau khi Tinh Hồn Thập Vĩ thỏa mãn điều kiện Thập Vĩ Bảo Rương tự động làm sáng bảo rương;
 5. Sau khi Thập Vĩ Bảo Rương được làm sáng có thể bấm nhận bảo rương.

 Hoạt Động 15: Lễ Bao VIP

Thời gian hoạt động: 00:01 18/11/2021  -  23:59 22/11/2021
Phạm vi hoạt động: tất cả các máy chủ của <Naruto>
Quy tắc hoạt động:

Trong thời gian event, người chơi đẳng cấp VIP≥4 dùng Vàng hoăc lễ kim mua lễ bao VIP, nhận lượng lớn item, đạo cụ hiếm.

 Hoạt Động 16: Túi Tiền Thanh Oa "Mèo Chiêu Tài"

Thời gian hoạt động00:01 18/11/2021  -  23:59 22/11/2021
Phạm vi hoạt động:    tất cả các máy chủ của <Naruto>
Nội dung hoạt động: Người chơi trong thời gian hoạt động diễn ra nạp thẻ đến mức nhất định, có thể kích hoạt Mèo Chiêu Tài tương ứng. Nhận được lượng lớn phần thưởng Vàng và đạo cụ quý hiếm.
Quy tắc hoạt động:

 1. Nạp thẻ 1 lần đạt 1000 Vàng có thể kích hoạt Mèo Chiêu Tài nhỏ, nạp thẻ 1 lần đạt 5000 Vàng có thể kích hoạt Mèo Chiêu Tài vừa, nạp thẻ 1 lần đạt 10000 Vàng có thể kích hoạt Mèo Chiêu Tài lớn.
 2. Mỗi Mèo Chiêu Tài chỉ có thể kích hoạt 1 lần.
 3. Nạp thẻ 1 lần đến 20000 Vàng trở lên có thẻ đồng thời kích hoạt thành công 3 Mèo Chiêu Tài.
 4. Sau khi kích hoạt thành công Mèo Chiêu Tài có thể nhận được Vàng và phần thưởng đạo cụ tương ứng Mèo Chiêu Tài đó, mỗi ngày mỗi Mèo Chiêu Tài chỉ nhận thưởng 1 lần, có thể liên tục nhận 5 ngày.
 5. Sau khi kích hoạt Mèo Chiêu Tài kéo dài thời gian nhận thưởng 5 ngày, bảo đảm người chơi có thể nhận toàn bộ phần thưởng.
 6. Vàng thưởng không được tính vào kinh nghiệm VIP và các hoạt động khác.

 Hoạt Động 17: Nạp Thẻ Trả Lễ

a. Nạp thẻ trả thêm 50% vàng

Thời gian hoạt động00:01 18/11/2021  -  23:59 22/11/2021
Phạm vi hoạt động:    tất cả các máy chủ của <Naruto>
Nội dung hoạt động: nạp thẻ trong thời gian hoạt động diễn ra, có thể nhận được thêm 50% giá trị 
Quy tắc hoạt động: 

 1. Trong thời gian hoạt động, nạp thẻ sẽ nhận được thêm 50% giá trị nạp, nạp nhiều lần có thể nhận được giá trị thêm nhiều lần;
 2. Giá trị nạp nhận thêm Vàng không tính vào điểm tích lũy Vàng của hệ thống VIP;
 3. Hoạt động này không xung đột với nạp thẻ lần đầu máy chủ mới, có thể đồng thời nhận được cả hai giá trị nạp thêm!

Phát phần thưởng: Vàng nhận thêm sẽ gửi qua hộp thư, xin lưu ý nhận thư.

 b. Nạp thẻ 1 lần thượng lễ

Thời gian hoạt động00:01 18/11/2021  -  23:59 22/11/2021
Phạm vi hoạt động:    tất cả các máy chủ của <Naruto>
Nội dung hoạt động: trong thời gian hoạt động diễn ra, không chỉ nhận được Vàng thêm, còn được Nhẫn Hồn, Bảo Thạch,…
Quy tắc hoạt động: 

 1. Trong thời gian hoạt động diễn ra, mức nạp thẻ 1 lần đạt mốc yêu cầu của hoạt động tương ứng có thể nhận phần thưởng.
 2. Nạp thẻ 1 lần không thể nhận phần thưởng mức độ thấp hơn.
 3. Lặp lại việc nạp thẻ 1 lần, có thể lặp lại nhận phần thưởng nạp thẻ 1 lần.
 4. Phần thưởng sẽ phát qua hình thức Hộp Thư, mong người chơi chú ý nhận thư.

Thời gian phát thưởng: phát ngay lập tức.

 c. Đạo cụ cao cấp tích nạp tặng

Thời gian hoạt động00:01 18/11/2021  -  23:59 22/11/2021
Phạm vi hoạt động:    tất cả các máy chủ của <Naruto>
Nội dung hoạt động: Trong thời gian hoạt động diễn ra, không chỉ nhận được Vàng thêm, tích lũy nạp thẻ đạt đến mức độ nhất định có thể nhận phần thưởng lớn.
Quy tắc hoạt động: 

 1. Phần thưởng hoạt động tích lũy nhận được, ví dụ: Người chơi A nạp 1000 Vàng trước, có thể nhận lễ bao một lần 1000 Vàng*1, tích lũy 1000 Vàng*1, sau đó người chơi A tiếp tục nạp đạt 10000 Vàng, có thể nhận lễ bao một lần 10000 Vàng*1, tích lũy lễ bao 5000 Vàng *1, tích lũy lễ bao 10000 Vàng*1.
 2. Phần thưởng sẽ phát qua hình thức Hộp Thư, mong người chơi chú ý nhận thư.

Thời gian phát thưởng: phát ngay lập tức.

Tin tức liên quan
Bạn cần hỗ trợ
×