• Tốt
  • Đầy
  • Bảo trì
S02.Han-Ngũ Vĩ

[Thông Báo] Bảo Trì Máy Chủ

Ngày đăng: 17-05-2024

Kính chào các Ninja!

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và đảm bảo các máy chủ hoạt động được ổn định nhất, Naruto sẽ tiến hành bảo trì máy chủ, xin các Ninja hãy lưu ý thời gian!

Thời gian bảo trì dự kiến từ: 15h đến 16h ngày 17.05.2024 (có thể nhanh hoặc chậm hơn dự kiến tùy vào tiến độ triển khai).

Nội dung bảo trì: nâng cấp hệ thống.

Phạm vi bảo trì: toàn bộ máy chủ.

Ảnh hưởng: Trong thời gian bảo trì sẽ không thể truy cập vào game, trang chủ và diễn đàn.

Mong các Ninja thông cảm vì sự bất tiện này!

Naruto kính bút!

Tin tức liên quan
Bạn cần hỗ trợ
×