• Tốt
 • Đầy
 • Bảo trì
S06.Gaara Nhất Vĩ
Kinh nghiệm tân thủ

Khế Ước Chủ Nhân

Ngày đăng: 05-09-2013

Khế Ước Chủ Nhân là một trong những tính năng khá hữu ích giúp người chơi có thể thu thập được một lượng lớn điểm kinh nghiệm.

1. Tổng quan tính năng

 • Điều kiện tham gia: Khi người chơi đạt cấp 24 sẽ mở ra tính năng Khế Ước Chủ Nhân.
 • Cơ chế tham gia: Cá nhân.
 • Giao diện tính năng: Người chơi có thể chọn nút "Khế Ước Chủ Nhân" phía trên giao diện trò chơi để tham gia tính năng này.

Nút biểu tượng

Giao diện chính

 

2. Cách thức tham gia

Khi người chơi là thân Chủ Nhân:

 • Mỗi ngày sẽ có 08 lần bắt, 03 lần giải cứu, 06 lần tương tác giữa Chủ Nhân với Thuộc Hạ.
 • Sẽ nhận được thêm điểm kinh nghiệm Thuộc Hạ. Điểm sẽ được tăng theo đẳng cấp của Thuộc Hạ.
 • Người chơi có thể giải phóng thành viên trong Bang hội của mình khi người đó là Thuộc Hạ.

Đang làm Chủ Nhân

Khi người chơi là Tự Do:

 • Mỗi ngày có 10 lần bắt, 03 lần giải cứu, 06 lần tương tác với Thuộc Hạ.
 • Người chơi có thể giải cứu thành viên trong Bang hội bị bắt làm Thuộc Hạ.
 • Khi bị người chơi khác sẽ thành thuộc hạ của người đó.

.

Đang tự do

Khi người chơi là Thuộc Hạ:

 • Mỗi ngày có 03 lần cầu cứu, 03 lần phản kháng, 06 lần tương tác với Chủ Nhân.
 • Ngoài ra khi là Thuộc Hạ, người chơi không thể giải cứu người khác, hay bắt Thuộc Hạ.

Đang làm Thuộc Hạ

 

3. Phần thưởng

 • Thuộc Hạ mỗi phút sẽ sinh ra điểm kinh nghiệm cho Chủ Nhân.
 • Thời gian bắt Thuộc Hạ tối đa là 24h
 • Sau 24h00, hệ thống sẽ tự động tổng kết kinh nghiệm cho Chủ Nhân và tự động thoát thân phận cho nô lệ trở thành tự do.
 • Trong lúc người chơi chiến đấu thắng bắt Thuộc Hạ, nếu đối phương thân phận là Chủ Nhân, thì 1 Thuộc Hạ của người chơi đó sẽ thành Thuộc Hạ của mình.
Kinh nghiệm tân thủ liên quan
  Bạn cần hỗ trợ
  ×