Sự Kiện

Trang chủ » Tin tức » Sự Kiện
Từ khóa Tìm trong

Vào ngày 22/03/2015, chuỗi sự kiện mang tên "Nắng Mùa Xuân" sẽ chính thức diễn ra trên tất cả các máy chủ của Naruto. Tham gia sự kiện, các bạn có thể nhận được những vật phẩm hữu ích cùng hàng...

Xem chi tiết

Vào ngày 17/03/2015, chuỗi sự kiện mang tên "Hưởng Phúc Lợi" sẽ chính thức diễn ra trên tất cả các máy chủ của Naruto. Tham gia sự kiện, các bạn có thể nhận được những vật phẩm hữu ích cùng hàng...

Xem chi tiết

Vào ngày 12/03/2015, chuỗi sự kiện mang tên "Cảm Ân Trả Lễ" sẽ chính thức diễn ra trên tất cả các máy chủ của Naruto. Tham gia sự kiện, các bạn có thể nhận được những vật phẩm hữu ích cùng hàng...

Xem chi tiết

Vào ngày 07/03/2015, chuỗi sự kiện mang tên "Quốc Tế Phụ Nữ" sẽ chính thức diễn ra trên tất cả các máy chủ của Naruto. Tham gia sự kiện, các bạn có thể nhận được những vật phẩm hữu ích cùng...

Xem chi tiết