• Tốt
 • Đầy
 • Bảo trì
S05.Hokage VII-Sasuke

Nội dung update phiên bản tháng 08/2021

Ngày đăng: 23-08-2021

Thời gian bảo trì update dự kiến: từ 10h đến 18h ngày 24/08/2021 (có thể nhanh hoặc chậm hơn dự kiến tùy vào tiến độ triển khai).

Lưu ý: Các Ninja hãy xóa cache trình duyệt, để trải nghiệm phiên bản update một cách tốt nhất.

1.Tính năng mới: Kỳ Thi Nhẫn Giả

Ra mắt tính năng mới độc quyền Kỳ Thi Nhẫn Giả, nhằm mang đến một tính năng Chiến Liên Máy Chủ mới hoàn toàn. Sau đây là những chi tiết của tính năng Kỳ Thi Nhẫn Giả:

Thời gian báo danh: bắt đầu từ 06:00:00 đến 14:00:00 Chủ Nhật hằng tuần

Thời gian tham chiến: bắt đầu từ 14:15:00 đến 15:00:00 Chủ Nhật hằng tuần (Những gamer không báo danh sẽ không thể vào được tính năng hoạt động chiến đấu)

Chú thích tính năng Kỳ Thi Nhẫn Giả:

 1. Nhân vật đạt cấp 110 trở lên mới có thể báo danh và tham chiến.
 2. Thời gian báo danh: 06:00-13:45 Chủ Nhật hằng tuần. Thời gian tham chiến: 14:00-14:30 Chủ Nhật hằng tuần. Những Ninja không báo danh sẽ không thể vào tính năng hoạt động.
 3. Tổng cộng có 5 làn chiến đấu. Tùy thuộc vào số người báo danh mà mở số làn chiến đấu tương ứng.
 4. Trong Kỳ Thi Nhẫn Giả, chỉ có nhân vật chính tham chiến, các tướng đồng đội không thể tham chiến, đặc biệt chiến đấu bằng điểm thuộc tính PVE (Các thuộc tính của tính năng PVP không được tính).
 5. Quy tắc chiến đấu: bấm xuất chiến ở làn chiến đấu, đối đầu với kẻ địch sẽ có chiến báo thông báo thắng bại, có thể chọn Tự tham chiến để nhân vật tự động vào làn chiến đấu. Nhân vật VIP6 trở lên có thể dùng Vàng tiến hành xóa CD Hồi Sinh khi bị chiến bại để tham chiến nhanh hơn, dùng Vàng để Cổ Vũ Sổ Khí để gia tăng sức mạnh cho nhân vật.
 6. Quy tắc tính điểm xếp hạng: 1 lần chiến thắng = 5 điểm,  1 lần chiến bại = 3 điểm, 1 lần hoàn tất làn = 5 điểm.
 7. Bảng Xếp Hạng: tham chiến nhằm tích lũy điểm xếp hạng để vào top xếp hạng điểm. (Làm mới điểm XH khi người chơi tắt mở lại BXH). Có thể bấm vào trên người chơi để xem thông tin Nhẫn đội của người chơi đó.
 8. Phần thưởng xếp hạng: Sau khi kết thúc tính năng 15 phút, tổng kết điểm xếp hạng và phát thưởng qua thư.

2. Tính năng mới: Sổ Nhiệm Vụ

 1. Nhân vật đạt LV 110 mở tính năng Sổ Nhiệm Vụ (SNV), tướng đồng đội LV 110 mới có thể trang bị SNV.
 2. Chế tạo SNV cần nguyên liệu chế tạo, có thể nhận được thông qua tính năng Kỳ Thi Nhẫn Giả hoặc sự kiện hoạt động. Thăng cấp SNV cần tốn SNV cấp tương ứng.
 3. SNV gia tăng thuộc tính PVE (khi tăng chiến lực PVE thì chiến lực PVP tăng theo),  gồm có 4 thuộc tính cơ bản: Lực Tay, Tinh Thần, Nhạy Bén, Thể Lực. Thăng cấp đến cấp độ nhất định có thể kích hoạt thuộc tính mới hoặc hiệu ứng skill mới tăng thêm.
 4. SNV có 5 loại phẩm chất khác nhau, thứ tự mạnh dần: D, C, B, A, S. Mỗi phẩm chất sở hữu thuộc tính cơ bản và thuộc tính, hiệu ứng tăng thêm khác nhau. Phẩm chất nhân vật hoặc tướng phải tương ứng hoặc cao hơn phẩm chất SNV mới có thể trang bị SNV đó.
 5. Tháo gỡ SNV cần tiêu 500 Vàng để tháo.

3. Tính năng mới: Chat Liên Server

 1. Tính năng chat liên server, cho phép người chơi có thể nói chuyện tán gẫu cùng với những người chơi khác ở tất cả các server.
 2. Chat liên server cần tiêu 20 Vàng hoặc vật phẩm Nhẫn Giả Truyền Tin.

4. Các bộ trang bị, trang sức mới-Mang thuộc tính mới “Trừ Giảm Công Địch”, “Trừ Giảm Thủ Địch”.

 • Cách tính giảm công địch và trừ giảm công địch:
 • Phe ta: Kiba có bản thân trừ giảm công địch+50%, giảm công địch+50%. Vật công Kiba là 200.000
 • Phe địch: Iruka có giảm công địch+80%. Vật công Iruka là 250.000
 • => Kiba: Vật công = 200.000 - (200.000*(80%-50%)) = 200.000-60.000=140.000
 • => Iruka: Vật công = 250.000 - (250.000*50%) = 250.000-125.000=125.000
 • Cách tính giảm thủ địchtrừ giảm thủ địch:
 • Phe ta: Kiba có bản thân trừ giảm thủ địch+50%, giảm thủ địch+50%. Vật phòng Kiba là 200.000
 • Phe địch: Iruka có giảm thủ địch+80%. Vật phòng Iruka là 250.000
 • => Kiba: Vật phòng = 200.000 - (200.000*(80%-50%)) = 200.000-60.000=140.000
 • => Iruka: Vật phòng = 250.000 - (250.000*50%) = 250.000-125.000=125.000

a. Trang bị Sakura

Có thể thần chú thành trang bị Sakura-Haruno:

b. Trang bị Kakashi

Có thể thần chú thành trang bị Kakashi-Hakate:

c. Trang sức Itachi

d. Trang sức Shisui

5. Tướng mới Hokage VII-Sasuke-Mang hiệu ứng Hồi Sinh, thuộc tính mạnh mẽ.

Thiên Phú: Tăng % siêu lớn Nhạy Bén và Lực Tay, có 115% Tốc độ, 100% tỉ lệ Sát thương, 70% tỉ lệ Miễn thương. Lúc Ninja lên trận tăng toàn quân ta 128% Tốc độ, 30% công kích và 50% tỉ lệ sát thương, trừ giảm công của toàn quân địch 30%, trừ giảm thủ của toàn quân địch 30%, giúp đồng đội bỏ qua 50% tỉ lệ khống chế địch. Bản thân bỏ qua 130% tỉ lệ khống chế địch. Sau khi chết hồi sinh với 25% máu và xóa bỏ mọi trạng thái bất lợi, có lợi, khống chế cho bản thân (1 lần hồi sinh). Miễn dịch Giảm nộ, Tử Vong Chủng, bỏ qua Siêu Né và Né Tức Thì, Thiên Thủ. (1 CS kích hoạt thiên phú ẩn)

Thiên Phú Sau khi 1 CS: Tăng % siêu lớn Nhạy Bén và Lực Tay, có 115% Tốc độ, 150% tỉ lệ Sát thương, 90% tỉ lệ Miễn thương. Lúc Ninja lên trận tăng toàn quân ta 128% Tốc độ, 30% công kích và 50% tỉ lệ sát thương, trừ giảm công của toàn quân địch 30%, trừ giảm thủ của toàn quân địch 30%, giúp đồng đội bỏ qua 50% tỉ lệ khống chế địch. Mỗi giảm 10% máu, tăng bản thân 20% tỉ lệ giảm phe địch thành công kỹ năng khống chế. Bản thân bỏ qua 150% tỉ lệ khống chế địch. Sau khi chết hồi sinh với 50% máu và xóa bỏ mọi trạng thái bất lợi, có lợi, khống chế cho bản thân (1 lần hồi sinh). Miễn dịch Giảm nộ, Tử Vong Chủng, bỏ qua Siêu Né và Né Tức Thì, Thiên Thủ. (3 CS kích hoạt thiên phú ẩn)

Thiên Phú Sau Khi 3 CS: Tăng % siêu lớn Nhạy Bén và Lực Tay, có 115% Tốc độ, 220% tỉ lệ Sát thương, 120% tỉ lệ Miễn thương. Lúc Ninja lên trận tăng toàn quân ta 128% Tốc độ, 30% công kích và 50% tỉ lệ sát thương, trừ giảm công của toàn quân địch 30%, trừ giảm thủ của toàn quân địch 30%, giúp đồng đội bỏ qua 70% tỉ lệ khống chế địch. Mỗi giảm 10% máu, tăng bản thân 20% tỉ lệ giảm phe địch thành công kỹ năng khống chế. Bản thân bỏ qua 170% tỉ lệ khống chế địch, bản thân trừ giảm công địch 50%. Sau khi chết hồi sinh với 50% máu và xóa bỏ mọi trạng thái bất lợi, có lợi, khống chế cho bản thân (2 lần hồi sinh). Miễn dịch Giảm nộ, Tử Vong Chủng, bỏ qua Siêu Né và Né Tức Thì, Thiên Thủ.

Kỹ Năng: Công toàn quân hệ số 300%, 150% tỉ lệ khiến địch Choáng duy trì 2 lượt, tăng toàn quân ta 50% tỉ lệ miễn thương trong 2 lượt, giảm toàn phe địch 50% tỉ lệ tổn thương trong 2 lượt và giảm hàng sau phe địch 90% tỉ lệ hợp kích trong 2 lượt. Hồi bản thân 50 nộ, hồi phe ta trừ bản thân 30 nộ. (2 CS kích hoạt kỹ năng ẩn).

Kỹ Năng Sau Khi 2 CS: Công toàn quân hệ số 400%, 300% tỉ lệ khiến địch Choáng duy trì 2 lượt, có 100% khiến toàn quân địch vào trạng thái Quy Nhất tổn thất máu hệ số 200% duy trì 1 lượt, tăng toàn quân ta 50% tỉ lệ miễn thương trong 2 lượt, giảm toàn phe địch 50% tỉ lệ tổn thương trong 2 lượt và giảm hàng sau phe địch 90% tỉ lệ hợp kích trong 2 lượt. Hồi bản thân 68 nộ, hồi phe ta trừ bản thân 30 nộ.

6. Các danh hiệu mới

a. Danh hiệu: Lục Đạo Tiên Nhân

b. Danh hiệu: Nghệ Thuật Nổ Tung

c. Danh hiệu: Thuấn Thân Shisui

7. Cánh Final Kurama

Sự Kiện liên quan
Bạn cần hỗ trợ
×