• Tốt
  • Đầy
  • Bảo trì
S02.Jugo Tiên Nhân

Điều chỉnh cụm Đỉnh Phong Tranh Bá

Ngày đăng: 20-04-2021

Các Ninja thân mến!

Nhằm tạo điều kiện giúp các Ninja mới được giao lưu tranh đấu và thoả sức cạnh tranh trên chiến trường liên server, vào lúc 9h00-20/04/2021 Naruto sẽ tiến hành điều chỉnh cụm Đỉnh Phong Tranh Bá ở các server chi tiết như sau:

Naruto kính bút!

Tin tức liên quan
Bạn cần hỗ trợ
×