• Tốt
  • Đầy
  • Bảo trì
S05.Roshi Tứ Vĩ

[THÔNG BÁO] Bảo Trì Đột Xuất

Ngày đăng: 03-01-2021

Kính chào các nhẫn giả!

Naruto xin tiến hành bảo trì đột xuất để khắc phục một số lỗi bất cập trong game.

  • Thời gian bảo trì dự kiến: 00h00 03/01/2021
  • Phạm vi bảo trì: tất cả máy chủ của < Naruto>
  • Ảnh Hưởng: Trong thời gian bảo trì sẽ không đăng nhập được vào game.

Naruto sẽ gửi phần thưởng đền bù đến các Nhẫn giả sau khi bảo trì hoàn tất. Mong các Nhẫn Giả thông cảm vì sự bất tiện này!

Naruto thông báo!

Tin tức liên quan
Bạn cần hỗ trợ
×