• Tốt
 • Đầy
 • Bảo trì
S01.Uzumaki Mito

Update Độc Quyền "Nhẫn Giả Tranh Bá"

Ngày đăng: 21-12-2020

Ngày update phiên bản:

Thời gian bảo trì update dự kiến: từ 10h đến 16h ngày 22/12/2020 (có thể nhanh hoặc chậm hơn dự kiến tùy vào tiến độ triển khai).

Lưu ý: Các Ninja hãy xóa cache trình duyệt, để trải nghiệm phiên bản update một cách tốt nhất.

1. Tính Năng Mới: Nhẫn Giả Tranh Bá

Nhân dịp Giáng Sinh ra mắt tính năng mới Nhẫn Giả Tranh Bá, nhằm mang đến một tính năng Liên Máy Chủ mới hoàn toàn. Sau đây là những chi tiết của tính năng chiến Liên Máy Chủ “ Nhẫn Giả Tranh Bá “.

Thời gian khiêu chiến mỗi kỳ: Bắt đầu vào lúc 07:00 Thứ 3 hàng tuần và kết thúc tính năng vào lúc 21:45 Thứ 7 hàng tuần.

Chi tiết cách thức hoạt động của tính năng: (Chiếm hạng)

 • Người chơi đạt 1 CS 10 cấp mở tính năng.

 • Giao diện tính năng.

 • Mỗi ngày có 10 lượt khiêu chiến miễn phí (có thể mua thêm tối đa 100 lượt khiêu chiến).
 • Khiêu chiến người chơi khác sẽ nhận được quà: Điểm nhẫn giả, Điểm xếp hạng, Cuộn kinh nghiệm đặc biệt, thẻ ngân lượng cấp 10.
 • Khiêu chiến Thắng người chơi hạng cao hơn bản thân sẽ được hoán đổi vị trí hạng, Khiêu chiến Chiến bại giữ nguyên hạng hiện tại. (VD: bạn ở vị trí hạng 9 khiêu chiến người chơi hạng 5 và giành chiến thắng thì bạn sẽ được hạng 5 và người chơi đó sẽ xuống hạng 9)

 • Shop Nhẫn Giả dùng điểm nhẫn giả để đổi vật phẩm: đạo cụ, ninja, trang bị, trang sức, thông linh thú,…

Số lượng mua tối đa của Trái Năng Lượng là 5 ở mỗi kỳ hoạt động.

Sakura Bách Hào

Thiên phú: Tăng % siêu lớn Nhạy Bén và Lực tay, sinh ra có 90% Tốc độ, 300% tỉ lệ Sát thương, 65% tỉ lệ Miễn thương. Lúc Ninja lên trận, giảm toàn quân địch 52% tốc độ và 30% tỉ lệ miễn thương, tăng toàn quân ta 50% tỉ lệ sát thương, sau khi tạo thành sát thương sát thương tăng thêm 30%, bản thân bỏ qua 100% tỉ lệ khống chế địch. Sau khi bị tấn công tăng bản thân 80% công kích 1 lượt. Miễn dịch Tử Vong Chủng và Giảm nộ. (1 CS kích hoạt thiên phú ẩn)

Thiên phú sau khi 1CS: Tăng % siêu lớn Nhạy Bén và Lực tay, sinh ra có 90% Tốc độ, 300% tỉ lệ Sát thương, 65% tỉ lệ Miễn thương. Lúc Ninja lên trận, giảm toàn quân địch 52% tốc độ và 30% tỉ lệ miễn thương, tăng toàn quân ta 50% tỉ lệ sát thương, sau khi tạo thành sát thương sát thương tăng thêm 30%, bản thân bỏ qua 100% tỉ lệ khống chế địch. Ninja này lúc tấn công bỏ qua phòng thủ địch. Sau khi bị tấn công tăng bản thân 80% công kích 1 lượt. Miễn dịch Tử Vong Chủng và Giảm nộ. (2 CS kích hoạt thiên phú ẩn)

Thiên phú sau khi 2CS: Tăng % siêu lớn Nhạy Bén và Lực tay, sinh ra có 90% Tốc độ, 400% tỉ lệ Sát thương, 65% tỉ lệ Miễn thương. Lúc Ninja lên trận, giảm toàn quân địch 52% tốc độ và 30% tỉ lệ miễn thương, tăng toàn quân ta 50% tỉ lệ sát thương, sau khi tạo thành sát thương sát thương tăng thêm 40%, bản thân bỏ qua 100% tỉ lệ khống chế địch. Ninja này lúc tấn công bỏ qua phòng thủ địch. Mỗi giảm 10% máu tăng bản thân 20% tỉ lệ sát thương. Sau khi bị tấn công tăng bản thân 80% công kích 1 lượt. Miễn dịch Tử Vong Chủng, Giảm nộ, bỏ qua Siêu Né. (3 CS kích hoạt thiên phú ẩn)

Thiên phú sau khi 3CS: Tăng % siêu lớn Nhạy Bén và Lực tay, sinh ra có 90% Tốc độ, 500% tỉ lệ Sát thương, 65% tỉ lệ Miễn thương. Lúc Ninja lên trận, giảm toàn quân địch 52% tốc độ và 30% tỉ lệ miễn thương, tăng toàn quân ta 50% tỉ lệ sát thương, sau khi tạo thành sát thương sát thương tăng thêm 50%, bản thân bỏ qua 100% tỉ lệ khống chế địch. Ninja này lúc tấn công bỏ qua phòng thủ địch. Mỗi giảm 10% máu tăng bản thân 20% tỉ lệ sát thương. Sau khi bị tấn công có 70% tỉ lệ xoá hiệu ứng tiêu cực cho bản thân. Sau khi bị tấn công tăng bản thân 80% công kích 1 lượt và Thuẫn Cuồng Nộ (sau khi tạo thành sát thương sát thương tăng thêm 50%) trong 1 lượt. Miễn dịch Tử Vong Chủng, Giảm nộ, bỏ qua Siêu Né, Thiên Thủ và Né Tức thì.

Kỹ năng: Công toàn quân hệ số 150%, hồi máu toàn quân hệ số 20%, bản thân rơi vào trạng thái Giam Cầm 1 lượt (không thể giải) và giảm 50% phòng thủ bản thân 1 lượt (không thể giải), giảm toàn quân địch 50% tỉ lệ cứu viện, 20% phòng thủ và 30% tỉ lệ miễn thương trong 2 lượt. Hồi bản thân 100 nộ.

Kỹ năng sau khi 1CS: Công toàn quân hệ số 300%, hồi máu toàn quân hệ số 50%, 30% giải toàn quân ta hiệu ứng bất lợi, bản thân rơi vào trạng thái Giam Cầm 1 lượt (không thể giải) và giảm 50% phòng thủ bản thân 1 lượt (không thể giải), giảm toàn quân địch 80% tỉ lệ cứu viện, 30% phòng thủ và 40% tỉ lệ miễn thương trong 2 lượt. Hồi bản thân 100 nộ.

Kỹ năng sau khi 2CS: Công toàn quân hệ số 450%, hồi máu toàn quân hệ số 50%, 50% giải toàn quân ta hiệu ứng bất lợi, bản thân rơi vào trạng thái Giam Cầm 1 lượt (không thể giải) và giảm 50% phòng thủ bản thân 1 lượt (không thể giải), giảm toàn quân địch 100% tỉ lệ cứu viện, 40% phòng thủ và 50% tỉ lệ miễn thương trong 2 lượt. Hồi bản thân 100 nộ.

Kỹ năng sau khi 3CS: Công toàn quân hệ số 600%, hồi máu toàn quân hệ số 50%, 100% giải toàn quân ta hiệu ứng bất lợi, bản thân rơi vào trạng thái Giam Cầm 1 lượt (không thể giải) và giảm 50% phòng thủ bản thân 1 lượt (không thể giải), giảm toàn quân địch 200% tỉ lệ cứu viện, 50% phòng thủ và 80% tỉ lệ miễn thương trong 2 lượt. Hồi bản thân 100 nộ.

Kabuto Snake Sage

Thiên phú: Tăng % siêu lớn Nhạy Bén và Tinh Thần, sinh ra có 150% Tốc độ, 300% tỉ lệ Sát thương, 300% tỉ lệ Miễn thương, 30% tỉ lệ Hợp Kích. Lúc Ninja lên trận, tăng toàn quân ta 200% tốc độ, 30% phòng thủ và 30% công kích, giảm toàn quân địch 100% tỉ lệ miễn thương và 100% tỉ lệ sát thương, bản thân sau khi tạo thành sát thương sát thương tăng thêm 50%. Bản thân chỉ nhận 50% sát thương trực tiếp của kẻ địch từ mọi nguồn và bỏ qua 200% tỉ lệ khống chế địch. Bản thân còn dưới 30% máu tăng bản thân 500% tỉ lệ sát thương. Sau khi bị tấn công có 50% tỉ lệ xoá hiệu ứng tiêu cực cho bản thân và 50% tỉ lệ bản thân vào trạng thái Siêu Né 1 lượt, có 100% tỉ lệ tăng bản thân 80% công kích 1 lượt. Miễn dịch Tử Vong Chủng và Giảm nộ, bỏ qua Siêu Né, Thiên Thủ và Né Tức thì.

Kỹ năng: Công toàn quân hệ số 500%, tỉ lệ 1000% ngẫu nhiên 1 kẻ địch Băng Phong 1 lượt (không thể xoá và không thể miễn dịch), có tỉ lệ 25% ngẫu nhiên 1 kẻ địch vào trạng thái Tử Vong Chủng (đến lượt hành động chết ngay, không thể xóa và miễn dịch), khiến địch vào trạng thái Băng Tinh tổn thất máu hệ số 200% trong 1 lượt, tăng bản thân 100% công kích trong 1 lượt, tăng toàn quân ta 50% tỉ lệ miễn thương và 50% phòng thủ 2 lượt, giảm toàn quân địch 150% tỉ lệ cứu viện và 50% phòng thủ trong 2 lượt, tăng ngẫu nhiên 2 kẻ địch 20% tốc độ trong 1 lượt (không thể xóa). Hồi bản thân 50 nộ và đồng đội 30 nộ.

 • Người chơi chiếm giữ cố định hạng của bản thân trong 3 phút sẽ nhận được điểm xếp hạng tương ứng với hạng hiện tại đang chiếm.

Bảng điểm chiếm hạng mỗi 3 phút:

 • Bảng xếp hạng điểm: Chiếm hạng nhận điểm tích lũy tăng dần để vào top xếp hạng điểm. (mỗi 60 giây làm mới điểm 1 lần) Có thể bấm vào tên người chơi để xem thông tin Nhẫn Đội của người chơi đó.

 • Làm mới người chơi để gặp những người chơi mới hơn trong danh sách khiêu chiến (làm mới tiêu hao 5 vàng/lượt, số lần làm mới tối đa 200 lượt/ngày).

Phần Thưởng Tính Năng:

 • Quà Liên Thắng: người chơi chiến thắng liên tục đạt mốc nhận thưởng.
  Lưu ý: Quà thưởng phát qua thư ngay sau khi người chơi đạt đủ liên thắng, mỗi kỳ tính năng nhận 1 lần duy nhất quà liên thắng ở các mốc.

 • Quà tích lũy lượt đánh: khiêu chiến bất kể thắng hay bại đều tính vào tích lũy lượt đánh.
  Lưu ý: khi đạt đủ mốc sẽ phát sáng rương tương ứng click chuột vào rương nhận thưởng vào túi đồ, mỗi kỳ tính năng nhận 1 lần duy nhất quà tích lũy lượt đánh ở các mốc.

 • Phần thưởng xếp hạng sau khi tổng kết điểm xếp hạng: (Phát qua thư sau khi tính năng kết thúc 30 phút)

2. Tính Năng Mới :Thần Mộc

Chào mừng các Nhẫn giả đến với tính năng mới Thần Mộc (hay còn gọi là Thần Thụ), nhằm mang đến một tính năng mới tăng thuộc tính PVE mới cho các Nhẫn giả. Sau đây là chi tiết của tính năng “Thần Mộc”.

Giao diện tính năng:

Chi tiết tính năng:

 • LV 90 mở tính năng Thần Mộc: Thần Mộc tăng thuộc tính PVE (Chiến lực PVE có tác dụng khi đi tính năng ải và khi tăng chiến lực PVE thì chiến lực PVP tăng theo)
 • Thần Mộc có nhiều cấp độ, mỗi cấp độ sẽ tăng 8 loại thuộc tính như sau: Lực Tay, Tinh Thần, Nhạy Bén, Thể Lực, Tỉ lệ tổn thương, Tỉ lệ miễn thương, Tỉ lệ hợp kích, Tỉ lệ cứu viện.
 • Nạp Chakra :
  +Mỗi lần Nạp Chakra tốn 50000 Bạc, có tỉ lệ xuất hiện Tiểu B.kích (nhận 10 lần EXP)
 • Nạp Chakra nhiều
  +Mỗi lần Nạp Chakra tốn 250000 Bạc, tiến hành 50 lần Nạp Chakra, có tỉ lệ xuất hiện Tiểu B.kích (nhận 10 lần EXP)
  +Mỗi lần Nạp Chakra tốn 1000000 Bạc, tiến hành 200 lần Nạp Chakra, có tỉ lệ xuất hiện Tiểu B.kích (nhận 10 lần EXP)
  +Mỗi lần Nạp Chakra tốn 2500000 Bạc, tiến hành 500 lần Nạp Chakra, có tỉ lệ xuất hiện Tiểu B.kích (nhận 10 lần EXP)
  +Mỗi lần Nạp Chakra tốn 5000000 Bạc, tiến hành 1000 lần Nạp Chakra, có tỉ lệ xuất hiện Tiểu B.kích (nhận 10 lần EXP)
 • Nạp Chakra cao cấp
  +Mỗi lần Nạp Chakra tốn 10 Vàng hoặc Lễ Kim (ưu tiên tiêu hao Trái chakra), có tỉ lệ xuất hiện Tiểu B.kích (nhận 10 lần EXP), Đại B.kích (trực tiếp tăng 1 cấp)
 • Nạp Chakra nhanh
  +Mỗi lần Nạp Chakra tốn 500 Vàng hoặc Lễ Kim (ưu tiên tiêu hao Trái chakra), tiến hành 50 lần Nạp Chakra, có tỉ lệ xuất hiện Tiểu B.kích (nhận 10 lần EXP), Đại B.kích (trực tiếp tăng 1 cấp)
  +Mỗi lần Nạp Chakra tốn 2000 Vàng hoặc Lễ Kim (ưu tiên tiêu hao Trái chakra), tiến hành 200 lần Nạp Chakra, có tỉ lệ xuất hiện Tiểu B.kích (nhận 10 lần EXP), Đại B.kích (trực tiếp tăng 1 cấp)
  +Mỗi lần Nạp Chakra tốn 5000 Vàng hoặc Lễ Kim (ưu tiên tiêu hao Trái chakra), tiến hành 500 lần Nạp Chakra, có tỉ lệ xuất hiện Tiểu B.kích (nhận 10 lần EXP), Đại B.kích (trực tiếp tăng 1 cấp)
  +Mỗi lần Nạp Chakra tốn 10000 Vàng hoặc Lễ Kim (ưu tiên tiêu hao Trái chakra), tiến hành 1000 lần Nạp Chakra, có tỉ lệ xuất hiện Tiểu B.kích (nhận 10 lần EXP), Đại B.kích (trực tiếp tăng 1 cấp)
 • Trái Năng Lượng:

Có 8 loại Trái năng lượng giúp tăng thuộc tính vĩnh viễn cho Thần Mộc:

 • Trái Năng Lượng Lực Tay (tăng 10 điểm Lực Tay)
 • Trái Năng Lượng Tinh Thần (tăng 10 điểm Tinh Thần)
 • Trái Năng Lượng Nhạy Bén (tăng 10 điểm Nhạy Bén)
 • Trái Năng Lượng Thể Lực (tăng 20 điểm Thể Lực)
 • Trái Năng Lượng Tổn Thương (tăng 0,01% Tổn Thương)
 • Trái Năng Lượng Miễn Thương (tăng 0,01% Miễn Thương)
 • Trái Năng Lượng Hợp Kích (tăng 0,01% Hợp Kích)
 • Trái Năng Lượng Cứu Viện (tăng 0,01% Cứu Viện)

3. Mở Rộng Tính Năng Liên Kết Linh Thú – Trợ Thủ 3

Sử dụng Thông Linh thú có trong danh sách tổ hợp sẽ kích hoạt tổ đội đó, sau khi kích hoạt tăng thuộc tính cho toàn Ninnja lên trận.

4. Thêm 3 Cánh Ninja Mới:

Cánh Susanoo Kakashi

Cánh Susanoo Sasuke

Cánh Cửu Vĩ

5. Pháp Khí Bậc 14

Pháp khí Bậc 13+10 thăng lên pháp khí Bậc 14

Thuộc tính

6. Ra Mắt 2 Loại Ngọc Mới

1. Ngọc hợp kích

2. Ngọc Cứu Viện

7. Bậc Nhẫn Cập Nhật Thêm 9 Cấp Mới

8. ​Mở Rộng Thêm 18 Ô Chứa Thông Linh Thú

Dùng vàng hoặc lễ kim mua ô chứa Thông Linh Thú, tổng hợp toàn bộ ô chứa như sau:

9. Mở Rộng Thêm 9 Ô Chứa Ninja

10. Mở Cụm Chiến Tinh Anh Khu Vực 6

Vào lúc 10h00 - 23/12/2020 bắt đầu từ máy chủ s05. Pain-Jigokudo chính thức mở Khu vực 6 trong tính năng chiến liên máy chủ “Chiến Tinh Anh – Nhẫn Đạo Chi Đỉnh”. Nhằm tạo điều kiện giúp các Ninja mới được tranh đấu thoả sức trên chiến trường liên server.

Thời gian khiêu chiến:

Ngày 21 hàng tháng bắt đầu mùa khiêu chiến (12h00-22h00), kết thúc mùa khiêu chiến vào 22h00 ngày 18 tháng sau.

Điều kiện tham gia:

Nhân vật chính đạt cấp 72 trở lên báo danh, ngày để hôm sau vào khiêu chiến (báo danh mỗi ngày).

Quy tắc hoạt động của tính năng:

Mỗi ngày 12h vào khiêu chiến các nhẫn giả khác trong Chiến Tinh Anh và nhận điểm (thắng nhận 20 điểm, thua nhận 10 điểm), tích luỹ điểm vào bảng xếp hạng.

11. Event server mới- Điều chỉnh phần thưởng

Những điều chỉnh phần thưởng của hoạt động Server mới dưới đây nhằm hỗ trợ giúp các Ninja mới có thể dễ dàng trải nghiệm và hòa nhập nhanh chóng vào thế giới Ninja đầy màu sắc.Sau đây là các điều chỉnh chủ đạo:

Lễ Bao Ngày Đầu:

Lễ Bao Đẳng Cấp:

Lễ bao đăng nhập 7 ngày:

Quà nạp đầu:

Quà nạp thẻ:

Chi tiết các phần thưởng của hoạt động mừng ra mắt máy chủ, các nhẫn giả tham khảo link tại đây.

Tin tức liên quan
Bạn cần hỗ trợ
×