S02.Orochimaru-Kabuto S01.Orochimaru-Kabuto S04.Hiruko S03.Hiruko S02.Hiruko S01.Hiruko S04.Temari Gió Xoáy S03.Temari Gió Xoáy S02.Temari Gió Xoáy
KInh nghiệm tân thủ Đặc điểm hệ phái

Naruto xin khai mở các hoạt động vô cùng hấp dẫn. Xem ngay nào!

Xem chi tiết

Tham gia để thử thách bản thân và có những trải nghiệm thú vị tại máy chủ mới S02.Orochimaru- Kabuto nhé các Ninja!

Xem chi tiết

Naruto xin khai mở các hoạt động vô cùng hấp dẫn. Xem ngay nào!

Xem chi tiết

Tham gia để thử thách bản thân và có những trải nghiệm thú vị tại máy chủ mới S01.Orochimaru- Kabuto nhé các Ninja!

Xem chi tiết
Bạn cần hỗ trợ